Співтворчість педагога та студента як суб’єктів навчально-виховного процесу

  • Катерина Віталіївна Гайдук Красноградський коледж Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.
Ключові слова: навчальний процес, новітні технології, дискусії, творча особистість

Анотація

У статті розглядаються питання щодо вдосконалення самоосвіти майбутнього педагога. Розкривається система роботи педагог-студент, зокрема основні складові використання новітніх технологій у роботі зі студентами

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Катерина Віталіївна Гайдук, Красноградський коледж Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Кандидат сільськогосподарських наук, викладач біології,  хімії,  екології 

Посилання

1. Безносюк О.О. Нові інформаційні технології навчання, як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності / О.О. Безносюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – № 1. – 2011. – С. 267.

2. Десятиченко Н.М. Моделі уроків біології / Н.М. Десятиченко // Хімія. Біологія. – № 10. – 2003. – С.41.

3. Мищишин І. Проблема реформування педагогічної освіти у класичних університетах України в контексті Болонського процесу / І. Мищишин // Вісник Львів: Серія педагогічна. – Вип. 22. – 2007. – С. 3–10.

4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки.

5. Прокопенко І.Ф. Розвиток інноваційної педагогічної освіти як пріоритетний напрям модернізації національних систем підготовки освітянських кадрів у ХХІ ст. / І.Ф. Прокопенко // Теорія і практика управління соціальними системами. – № 1. – 2013. С. 48–55.

6. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації / В. Олійник, Я. Болюбаш, Л. Даниленко та ін. – К.:, 2001. – 58 с.

7. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко; за ред. О.І. Пометун. – К.: А.С.К., 2003.
Опубліковано
2015-06-26
Цитовано
Як цитувати
Гайдук, К. В. (2015). Співтворчість педагога та студента як суб’єктів навчально-виховного процесу. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 37-42. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2887