Формування предметних компетентностей при вивченні курсу всесвітньої історії студентами коледжу

  • Віта Петрівна Андрієвська Вінницький кооперативний інститут
Ключові слова: Компетентність, компетентностний підхід, предметна компетентність, всесвітня історія, студенти, коледж

Анотація

У статті розкрито поняття «компетентності» наведено вимоги до компетентності  у  різних  країнах  світу  та  викладено  особистий підхід  та досвід підготовки  компетентних  студентів при  вивченні  курсу всесвітньої історії. Розглядається процес формування предметних компетентностей студентів на заняттях з історії та їх вплив на життєву компетенцію особистостей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віта Петрівна Андрієвська, Вінницький кооперативний інститут
Викладач історії,аспірантка Київського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова

Посилання

1. Баханов К.О. Навчання історії в школі: інноваційні аспекти / К.О. Баханов. – Харків : Основа, 2005. – 128 с.

2. Баханов К.О. Організація особистісно орієнтованого навчання / К.О. Баханов. –Харків : Основа, 2008. – 159 с.

3. Баханов К.О. Професійний довідник учителя історії / К.О. Баханов – Харків : Основа, 2011. – 239 с.

4. Богачик Т. Традиції та інновації у викладанні суспільних дисциплін / Т. Богачик // Історія України. Правознавство. 2005. – № 36. – С. 2 - 3.Андрієвська В.П. 23

5. Вища освіта України і Болонський процес / [уклад.: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш В.Д. ШинкарукВ. В., Грубіянко та ін.]. – Т. : Навчальна книга «Богдан», 2004. – 384 с.

6. Вознюк О. Процес розвитку обдарованих учнів у контексті формування компетентного фахівця / О. Вознюк // Креативна педагогіка . – 2012. –№ 6. – С. 86 – 89.

7. Майданник О. Роль суспільних дисциплін у формуванні життєвих компенетностей учнів / О. Майданник // Історія України. – 2011. – № 14. – С. 3 – 4.

8. Полєшко Р. А., Щорс. В. В. Упровадження інноваційних методів роботи з обдарованою молоддю як засіб формування інтелектуального потенціалу людини / Р.А. Полєшко, В.В. Щорс // Досвід управління. – 2012. – № 7 – 9. – С. 88 – 95.

9. Стецюк К.К. Екологічна компетентність як складова професіоналізму агронома / К. Стецюк // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 52 – 59.

10. Ткачук А. Виховання компетентної особистості-завдання сучасної школи / А. Ткачук // Теорія виховання. – 2012. – № 8. – С. 2 – 4.

11. Тодосійчук В. Формування предметних та ключовий комптентностей учнів на уроках історії / В. Тодосійчук // Історія України. – 2009. – № 18. – с.10 – 13.

12. Хінєва А. Формування основ компетентостей учнів у процесі історії / А. Хінєва // Історія України. – 2010. – № 43. – с. 7 – 9.

13. «Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация» (1984).

14. С.І. Подмазіна «Особистісно-орієнтована освіта».

15. К.О. Баханова «Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі».

16. Л. Пометун «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання» «Методика навчання історії в школі».
Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Андрієвська, В. (2015). Формування предметних компетентностей при вивченні курсу всесвітньої історії студентами коледжу. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 14-23. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2884