Формування предметних компетентностей при вивченні курсу всесвітньої історії студентами коледжу

  • Віта Петрівна Андрієвська Вінницький кооперативний інститут
Ключові слова: Компетентність, компетентностний підхід, предметна компетентність, всесвітня історія, студенти, коледж

Анотація

У статті розкрито поняття «компетентності» наведено вимоги до компетентності  у  різних  країнах  світу  та  викладено  особистий підхід  та досвід підготовки  компетентних  студентів при  вивченні  курсу всесвітньої історії. Розглядається процес формування предметних компетентностей студентів на заняттях з історії та їх вплив на життєву компетенцію особистостей.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Віта Петрівна Андрієвська, Вінницький кооперативний інститут
Викладач історії,аспірантка Київського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова

Посилання

1. Баханов К.О. Навчання історії в школі: інноваційні аспекти / К.О. Баханов. – Харків : Основа, 2005. – 128 с.

2. Баханов К.О. Організація особистісно орієнтованого навчання / К.О. Баханов. –Харків : Основа, 2008. – 159 с.

3. Баханов К.О. Професійний довідник учителя історії / К.О. Баханов – Харків : Основа, 2011. – 239 с.

4. Богачик Т. Традиції та інновації у викладанні суспільних дисциплін / Т. Богачик // Історія України. Правознавство. 2005. – № 36. – С. 2 - 3.Андрієвська В.П. 23

5. Вища освіта України і Болонський процес / [уклад.: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш В.Д. ШинкарукВ. В., Грубіянко та ін.]. – Т. : Навчальна книга «Богдан», 2004. – 384 с.

6. Вознюк О. Процес розвитку обдарованих учнів у контексті формування компетентного фахівця / О. Вознюк // Креативна педагогіка . – 2012. –№ 6. – С. 86 – 89.

7. Майданник О. Роль суспільних дисциплін у формуванні життєвих компенетностей учнів / О. Майданник // Історія України. – 2011. – № 14. – С. 3 – 4.

8. Полєшко Р. А., Щорс. В. В. Упровадження інноваційних методів роботи з обдарованою молоддю як засіб формування інтелектуального потенціалу людини / Р.А. Полєшко, В.В. Щорс // Досвід управління. – 2012. – № 7 – 9. – С. 88 – 95.

9. Стецюк К.К. Екологічна компетентність як складова професіоналізму агронома / К. Стецюк // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 52 – 59.

10. Ткачук А. Виховання компетентної особистості-завдання сучасної школи / А. Ткачук // Теорія виховання. – 2012. – № 8. – С. 2 – 4.

11. Тодосійчук В. Формування предметних та ключовий комптентностей учнів на уроках історії / В. Тодосійчук // Історія України. – 2009. – № 18. – с.10 – 13.

12. Хінєва А. Формування основ компетентостей учнів у процесі історії / А. Хінєва // Історія України. – 2010. – № 43. – с. 7 – 9.

13. «Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация» (1984).

14. С.І. Подмазіна «Особистісно-орієнтована освіта».

15. К.О. Баханова «Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі».

16. Л. Пометун «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання» «Методика навчання історії в школі».
Опубліковано
2015-06-26
Цитовано
Як цитувати
Андрієвська, В. П. (2015). Формування предметних компетентностей при вивченні курсу всесвітньої історії студентами коледжу. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 14-23. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2884