Культура читання як чинник самоосвіти студентів вищого педагогічного навчального закладу

  • Мирослава Олександрівна Семенова КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: читання, культура читання, самоосвіта студентів

Анотація

Статтю присвячено аналізу поняття «культура читання», яке знаходиться в контексті сучасного соціокультурного підходу при вивченні педагогічних явищ і фактів. Обґрунтовано, що вирішенню проблем самоосвіти студентів може сприяти удосконалення культури читання. Наведено дані опитування студентів Харківської гуманітарно-педагогічної академії, що стосуються читання ними наукової та художньої літератури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Мирослава Олександрівна Семенова, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Викладач кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Бурлука О.В. Самоосвіта особистості як соціокультурне явище / Автореф. дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / О.В. Бурлука; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2005. – 16 с.

2. Гринюк О.И. Эволюция взглядов на понятие «культура чтения» / О.И. Гринюк // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Вып. 1. – Т.65. – 2012. – С. 100-104.

3. Ермаков Д.С. Компетентностный подход в образовании / Д.С. Ермаков // Педагогика. – 2011. – № 4. – С. 8-15.

4. Intel® Навчання для майбутнього. – К.: Видавництво «Нора-прінт», 2005.

5. Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті: навч. Посібник. Вид. 2-ге допрацьоване / В.В. Крижко. – К.: Освіта, 2005. – 256 с.

6. Малафіїк І. В. Дидактика : Навчальний посібник / І.В. Малафіїк. – К.: Кондор, 2009. – 406 c.

7. Рорти Р. Философия и будущее / Р. Рорти // Вопросы философии. – 1994. – № 6. – С. 6-12.

8. Рубакин Н.А. Избранное. В 2-х т. Т.1 / Н.А. Рубакин. – М.: Книга, 1975. – 224 с.

9. Рубакин Н.А. Избранное. В 2-х т. Т.2 / Н.А. Рубакин. – М.: Книга, 1975. – 280 с.

10. Сафронов П.А. Образование? Как, Вы разве ничего не знаете?! // Отечественные записки. – 2014. – № 3 (60). – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2014/3/obrazovanie-kak-vy-razve-nichego-ne-znaete
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Семенова, М. (2015). Культура читання як чинник самоосвіти студентів вищого педагогічного навчального закладу. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 228-237. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2767