Самореалізація студентів у процесі формування громадянської позиції

  • Людмила Сергіївна Рибалко Кафедра педагогіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  • Олександр Володимирович Коломієць
Ключові слова: формування, майбутні фахівці, громадянські якості, громадянська позиція, патріотизм, професійна підготовка

Анотація

У статті доведено можливості самореалізації студентів під час громадянського і патріотичного виховання, які є особливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців. Розглянуто самореалізацію студентів як виявлення позитивних намірів, поглядів, суджень стосовно звичаїв, традицій країни, в якій вони проживають.  Розкрито напрями формування громадянської позиції студентів, виховання патріотизму як особистісної якості людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Людмила Сергіївна Рибалко, Кафедра педагогіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Доктор педагогічних наук, професор
Олександр Володимирович Коломієць
Аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Посилання

1. Панчук А. П. Громадянське виховання студентів педагогічних університетів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» [Текст] / А. П. Панчук. – К., 2012. – 19 с.

2. Рибалко Л. С. Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» [Текст] / Л. С. Рибалко. – Х., 2008. – 42 с.

3. Сипченко В. І. Громадянська позиція майбутнього вчителя (теоретичний аспект) / В. І. Сипченко // Педагогические издания / е-журнал «Педагогическая наука: история, теория, практика, тенденции развития» / Архив номеров / Выпуск №1 [2008] http://intellect-invest.org.ua/
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Рибалко, Л., & Коломієць, О. (2015). Самореалізація студентів у процесі формування громадянської позиції. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 220-227. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2766