Проблема формування освітнього середовища у філософсько-педагогічній спадщині Г. С. Сковороди

  • Ольга Геннадіївна Марченко Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Ключові слова: освітнє середовище, макрокосм, мікрокосм, самопізнання, споріднена праця

Анотація

Простежено життєвий шлях і становлення наукового світогляду Г. С. Сковороди, ідейні витоки його прогресивного вчення, в фокусі якого знаходяться етико-гуманістичні проблеми людства. Проаналізовані погляди сучасних науковців стосовно суті, складу, структурних компонентів освітнього середовища вищих навчальних закладів, його впливу на особистість у контексті філософсько-педагогічної спадщини Г. С. Сковороди.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Геннадіївна Марченко, Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Канд. пед. наук, доцент, старший викладач кафедри вищої математики

Посилання

1. Гонтаровська Н. Б. Освітнє середовище як фактор розвитку дитини: монографія / Н. Б. Гонтаровська. – К. : Дніпро, 2010. – 623 с.

2. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний посібник / В. І. Лозова, Г. В. Троцко // ХДПУ. – Х. : ОВС, 2002. – 400 с.

3. Мудрик А. В. Социальная педагогика : учебник / А. В. Мудрик. – М. : Академия, 2003. – 184 с.

4. Сковорода Г. С. Вибрані твори. У 2-х т. – Т. 2. Із філософських творів. – К. : Дніпро, 1971. – 278 с.

5. Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. У 2-х т. – Т. 1 (Пісні. Байки. Вірші. – Трактати. Діалоги). – К. : Наукова думка, 1973. – 531 с.

6. Афанасьєва Л. Професійний образ «Я» майбутніх менеджерів // Л. Афанасьєва // Наукові записки. – Вип. 29. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 44–49.

7. Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения / Ж.-Ж. Руссо. – Т. 1. – М.: Гослитиздат, 1961.

8. Ніженець А. На зламі двох світів. Розвідка про Г. С. Сковороду і Харківський колегіум / А. Ніженець. – Х.: Прапор, 1970. – 208 с.

9. Ушкалов Л. Григорій Сковорода: семінарій. – Х.: Майдан, 2004. – 876 с.

10. Поліщук Ф. М. Григорій Сковорода: семінарій. – К.: Вища школа, 1972.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Марченко, О. (2015). Проблема формування освітнього середовища у філософсько-педагогічній спадщині Г. С. Сковороди. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 163-172. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2760