Шляхи підвищення рівня якості підготовки фахівців у педагогічному ВНЗ

  • Оксана Вікторівна Кузнецова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Ключові слова: Болонський процес, освіта, якість вищої освіти, педагогічний ВНЗ, кваліфікований фахівець, навчально-виховний процес

Анотація

У статті досліджуються й аналізуються перспективні шляхи підвищення рівня якості підготовки фахівців на сучасному етапі розвитку освіти. Теоретично обґрунтовано основні пріоритети якісної підготовки в педагогічному виші.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Вікторівна Кузнецова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Доцент кафедри педагогіки та психології

Посилання

1. Андреев В.И. Проблемы, базовые понятия и приоритетные стратегии педагогического мониторинга качества образования. // Персонал.-1999.- № 5 (53), приложение № 4.- с.72-76.

2. Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.uipa.kharkov.ua/library/Documents/BolonProz/3/3_11.htm

3. Ашумов В. Р. Якicть ocвiти у ВНЗ / В. Р. Ашумов – К.: Наукова думка, 2010. – 122 c.

4. Болонська Конвенція, спільна заява європейських міністрів освіти 18 – 19 червня 1996 року, м. Болонья// Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу ( документи і матеріали 2003 – 2004 рр. ). За редакцією В.Г.Кременя. – Київ – Тернопіль, 2004. – с.20 – 33.

5. Буряк Т. П. Якicть ocвiти у вищій школі / Т. П. Буряк – К.: Наукова думка, 2009. – 200 c.

6. Вищa ocвiтa i Бoлoнcький пpoцec: пiдpучник / Г. Ф. Пoнoмapьoвa, A. A. Xapкiвcькa, O. O. Бaбaкiнa, Т. В. Oтpoшкo, I. I. Coлoвйoвa. – Xapкiв: XГПA. 2011. – 304 c.

7. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. – К.: Т-во «Знання», КОО, –2001. –254 с.

8. Дяків А. А. Якicть ocвiти у ВНЗ / А. А. Дяків – К.: Наукова думка, 2011. – 231 c.

9. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія (За ред. І.А. Зязюна). – Киів: „Віпол”, 2000. – 636 с.

10. Петриченко Л.О. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди упpaвлiння якicтю ocвiти у вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi: монографія / Л. Петриченко // – Харків: КЗ „ХГПАˮ ХОР, 2012. – 533с.

11. Радкевич О.Д., Алькема В.Г. Формування кадрового потенціалу вищого навчального закладу - основний чинник підвищення якості вищої освіти. //Персонал. -1999. -№5(53), приложение № 4.-С.84-86.

12. Якимeнкo Ю. Вдocкoнaлeння cиcтeми кoнтpoлю якocтi вищoї тexнiчнoї ocвiти i Бoлoнcький пpoцec / Ю. Якимeнкo // Вищa шкoлa. – 2004. – № 5–6. – C. 80–85.

13. Яxнiн Я. К. Cучacнi пiдxoди дo якocтi ocвiти / Я. К. Яxнiн – К.: Нaук.думкa, 2010. – 143 c.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Кузнецова, О. (2015). Шляхи підвищення рівня якості підготовки фахівців у педагогічному ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 136-143. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2757