Формування гендерної культури майбутніх вчителів початкових класів

  • Олена Олексіївна Ільїна КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: гендерна культура, гендерне виховання, майбутній фахівець

Анотація

В статті розглядаються питання формування гендерної культури майбутніх вчителів початкових класів. Виділені актуальні завдання щодо професійної освіти майбутніх фахівців; зазначені факти впровадження нового наукового знання майбутніх учителів; визначений зміст реалізації процесів актуалізації, ідеалізації та креативності; з’ясовані перспективи у подальших дослідженнях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Олексіївна Ільїна, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Викладач кафедри педагогіки та психології

Посилання

1. Бондаренко Р. А. Педагогические условия полоролевой социализации подростков : дис...канд.пед.наук : 13.00.01 / Р. А. Бондаренко. – М., 1999. – 218 с.

2. Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві / мат. Всеукр.наук.-практ. конф. (Київ, 11 – 13 грудня 2003 р.) / Лемківський К. М. (відп. ред.) – К.: ПЦ Фоліант, 2003. – 300 с.

3. Кравець В.П. Гендерна педагогіка: Навч. посібник. – Тернопіль: Джура, 2003. – 416 с.

4. Лисова І.І. Формування гендерної культури майбутнього спеціаліста в освітньому процесі ВНЗ.: дис...канд.пед.наук.: 13.00.08 / І.І. Лисова. – Б., 2009. – 236 с.

5. Смоляр Л.О. Прогрес та перспективи жіночих і гендерних досліджень в Україні // Проблеми освіти. Науково-методичний збірник. К., 2003. Вип. 36. – с. 9-41

6. Шнирьова О.В. Роль гендерних досліджень у формуванні культурних і світоглядних установок студентів http: // sstu- socwork.narod.ru/files/gend_sb www / chapter 2 / shnirova.htm /
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Ільїна, О. (2015). Формування гендерної культури майбутніх вчителів початкових класів. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 95-102. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2752