Механізми формування морально-духовної культури майбутніх учителів

  • Анатолій Васильович Донцов Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: морально-духовна культура, виховання, освітня система, моральна освіта

Анотація

В статті розглядаються проблеми формування механізмів морально-духовної культури майбутніх учителів на основі дослідження закономірностей освітнього процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анатолій Васильович Донцов, Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Боровский М. И. Детерминизм и нравственное поведение личности. – Минск: Наука и техника, 1974. – 222 с.

2. Глоссарий современного образования / Нар. укр. акад.; Под общ. ред. Е. Ю. Усик; [Сост. Астахова В. И. и др]. – Х.: Изд-во НУА, 2007. – 524

3. Прокопенко І.Ф. Педагогічні технології: Навч. посібник. 2-е вид./І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов. – Харків: Колегіум, 2006. – 224 с.

4. Роганова М. В. Процес виховання духовної культури студентів вищих навчальних закладів: зміст і технологія // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. праць / Гол. ред.: Г. П. Шевченко – Вип. І (30). – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 125-138.
Опубліковано
2015-06-24
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Донцов, А. (2015). Механізми формування морально-духовної культури майбутніх учителів. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 87-94. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2751