Механізми формування морально-духовної культури майбутніх учителів

  • Анатолій Васильович Донцов Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: морально-духовна культура, виховання, освітня система, моральна освіта

Анотація

В статті розглядаються проблеми формування механізмів морально-духовної культури майбутніх учителів на основі дослідження закономірностей освітнього процесу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Анатолій Васильович Донцов, Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Боровский М. И. Детерминизм и нравственное поведение личности. – Минск: Наука и техника, 1974. – 222 с.

2. Глоссарий современного образования / Нар. укр. акад.; Под общ. ред. Е. Ю. Усик; [Сост. Астахова В. И. и др]. – Х.: Изд-во НУА, 2007. – 524

3. Прокопенко І.Ф. Педагогічні технології: Навч. посібник. 2-е вид./І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов. – Харків: Колегіум, 2006. – 224 с.

4. Роганова М. В. Процес виховання духовної культури студентів вищих навчальних закладів: зміст і технологія // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. праць / Гол. ред.: Г. П. Шевченко – Вип. І (30). – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 125-138.
Опубліковано
2015-06-24
Цитовано
Як цитувати
Донцов, А. В. (2015). Механізми формування морально-духовної культури майбутніх учителів. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 87-94. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2751