Педагогічні умови функціонування системи формування моральної культури майбутніх учителів

  • Анатолій Васильович Донцов Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: педагогічний процес, системний підхід, функції освіти, навчально-виховний процес

Анотація

У статті розглядаються проблеми оптимізації процесу формування моральної культури майбутніх учителів у контексті  функціонального аналізу освітніх систем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анатолій Васильович Донцов, Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Посилання

1. Вакуленко В. М. Розвиток теорії і практики вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусії на основі акмеологічного підходу: Монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – 496 с.

2. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учеб. пособ. для вузов, изд. 2-е, доп., испр., перераб. – М.: Лотос, 2001. – 384 с.

3. Краткий психологический словарь / Сост. Л. А. Карпенко; Под. общ. ред. Л. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.

4. Невмержицька О. Моральне виховання підлітків засобами телебачення: (Метод. рек. для клас. кер.) / Олена Невмержицька. – Дрогобитч, ДДПУ, 2005. – 40 с.

5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1973. – Т.2. – 432 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Донцов, А. (1). Педагогічні умови функціонування системи формування моральної культури майбутніх учителів. Наукові записки кафедри педагогіки, (36), 77-85. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1850