Формування образу психолога-консультанта

  • Неля Рашидівна Байбекова
Ключові слова: образ, психолог-консультант, Я-концепція

Анотація

У статті висвітлюються актуальні питання процесу формування професійного образу майбутніх психологів, який відбувається в процесі фахового навчання. Тому завдання вищих навчальних закладів вбачається в тому, щоб забезпечити майбутніх психологів необхідними умовами для активізації розвитку професійної Я-концепції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Неля Рашидівна Байбекова

Аспірант кафедри загальної педагогіки та
педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Посилання

1. Абрамова Г. С. Практическая психология. / Г. С. Абрамова – Екатеринбург : Деловая книга, 1999. – С. 512.

2. Акмеология: методология, методы и технологии: материалы научной сессии, посвященной 75-летию члена-корреспондента РАО, Президента МААН Н. В. Кузьминой / [под общей редакцией вице-президента МААН, заслуженного деятеля науки РФ, доктора психологических наук, профессора. А. А. Деркача]. − М.: РАГС, 1998. − 230 с.

3. Андрійчук І. П. Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки: автореферат дисертації / І. П. Андрійчук // Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. - К., 2003. – С. 20.

4. Іванова Т. П. Я-концепція як складова професійної свідомості психологів / Т. П. Іванова // Соціальна психологія. – № 9, 2007. – С. 36-39.

5. Кочубейник О. М. Культурний еталон буття особистості та його вплив на “Я”- концепцію // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України за ред. Максименка С. Д. - К. : Волинські обереги. – 2000. – Т.2. – Ч.3. – С.42-48.

6. Реан А. А. Психология изучения личности. / А. А. Реан - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1999. – С. 288.

7. Становських З. Л. Актуальні проблеми професійного становлення особистості майбутніх практичних психологів // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 травня «Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у ВУЗах», за ред. С. Д. Максименка. - К., Тернопіль: Ніка-центр, 2002. – С. 49-52.

8. Черный Е. В. Профессиональная идентичность практического психолога // Практична психологія та соціальна робота. – № 8, 2000. – С. 36-39.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Байбекова, Н. (2015). Формування образу психолога-консультанта. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 39-44. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2742