Толерантність як основа сучасної парадигми освіти

  • Микола Васильович Андрєєв Декан факультету іноземної філології та музичного мистецтва Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
  • Влада Миколаївна Маркова старший викладач кафедри теорії та методики професійної освіти, Українська інженерно-педагогічна академія

Анотація

У статті розкриваються сутність понять «парадигма», парадигмальний підхід до педагогічного процесу, «толерантність» та їх зв’язок з системою сучасної освіти, яка має безпосереднє відношення до таких важливих психолого-світооглядних категорій, як менталітет і толерантність. визначено можливо системи освіти в контексті досліджувальної проблеми: зближення основних об’єднуючих факторів, підтримка діалогу культур, «примирення» різних політичних доктрин, сприяння розвитку людських контактів, розповсюдження міжнародного інноваційного досвіду в галузі освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Микола Васильович Андрєєв, Декан факультету іноземної філології та музичного мистецтва Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Кандидат педагогічних наук, доцент
Влада Миколаївна Маркова, старший викладач кафедри теорії та методики професійної освіти, Українська інженерно-педагогічна академія
Кандидат педагогічних наук

Посилання

1. Гершунський Б.С. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования // Педагогика. – 2003. 1. – С. 3-10.

2. Гершунський Б.С. Толерантность как необходимое условие выживания и прогрессивного развития цивилизации. – М.: Изд-во УРАО, 2001. – 378 с.

3. Зинченко В.П. О целях и цінностях образования. // Педагогика. – 1997. № 5. – С. 10-15.

4. Колесникова И.А. Педагогические цивилизации и их парадигмы. // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 71-76.

5. Коржуев А.В., Попков В.А., Кудзиева Н.Ю. Толерантность как компонент педагогической культуры преподавателя вуза // Педагогика. – 2003. – № 5. – С. 15-20.

6. Образование в поисках человеческих смыслов. // Под ред. Е.В. Бондаревской. Ростов-на-Дону, 1995. – 467 с.

7. Толерантность и согласие. // Под ред. Тишкова В.А. и Солдатовой Г.У. – М.: Владис, 1998. – 215 с.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Андрєєв, М., & Маркова, В. (2015). Толерантність як основа сучасної парадигми освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 31-38. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2741