Сутність професійної компетентності вихователів ДНЗ

  • Христина Андріївна Шапаренко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедра теорії та методики дошкільної освіти
Ключові слова: компетенція, компетентність, професійна компетентність, професіоналізм

Анотація

У статті подається порівняльний аналіз понять компетенція / компетентність. Теоретично обґрунтовується сутність професійної компетентності педагога. В основу визначення сутності професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів був покладений узагальнений аналіз певних аспектів компетентності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Христина Андріївна Шапаренко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедра теорії та методики дошкільної освіти
Доцент кафедри теорії те методики дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук

Посилання

1. Борисенков В. П. Вызовы современной эпохи и приоритетные задачи педагогической науки / В. П. Борисенков // Педагогика. – 2004. – №1. – С. 8 – 12.

2. Вакуленко В. М. Розвиток теорії і практики вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусії на основі акмеологічного підходу : монографія / В. М. Вакуленко. – Луганськ : Альмаматер, 2007. – 500 с.

3. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб. для вузов / И. А. Зимняя. – М. : Логос, 2001. – 384 с.

4. Кузьмина Н. В. Предмет акмеологии / Н. В. Кузьмина. – [2-е изд., испр. и доп]. – СПб. : Политехника, 2002. – 189 с.

5. Сластенин В. А. Профессиональная деятельность и личность педагога / В. А. Сластенин // Педагогическое образование и наука. – 2000. – № 1. – С. 51.

6. Современный словарь иностранных слов / подгот.: Н. М. Ланда и др.; вед. ред.: Л. Н. Комарова. – 3-е изд. – М. : Рус. яз., 2000. – 740 с.

7. Философский энциклопедический словарь / [ред. и сост. Е. Ф. Губский и др.]. – М. : Инфра-М, 2003. – 576 с.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Шапаренко, Х. (2015). Сутність професійної компетентності вихователів ДНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 357-365. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2313