Майбутній учитель музичного мистецтва в контексті сучасної парадигми освіти

  • Людмила Антонівна Снєдкова КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія ” Харківської обласної ради
Ключові слова: європейська кредитно-трансферна система, інноваційні технології, фахова підготовка, виконавська підготовка, творчі здібності

Анотація

У статті розглянуто проблеми професійної інструментальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах удосконалення сучасної мистецької освіти завдяки впровадженню європейської кредитно-трансферної системи навчання. Особливу увагу приділено питанням співвідношення традиційних методів навчання та використанню інноваційних технологій у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Підкреслено необхідність цілеспрямованого розвитку творчих здібностей безпосередньо через вільне володіння грою на музичних інструментах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Антонівна Снєдкова, КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія ” Харківської обласної ради
Доцент кафедри музично інструментальної підготовки вчителя

Посилання

1. Апраксина О. А. О современных требованиях к подготовки учителя-музыканта для общеобразовательной школи / О. А. Апраксина // Музыкально-педагогическая подготовка учителя. – М. : МГПИ, 1972. – 213 с.

2. Арчажникова Л. Г. Способности к осуществлению муз.-пед. деятельности / Л. Г. Арчажникова // Вопросы фортепианной подготовки. – М., 1980.– С. 23 – 30.

3. Белова И. К. Профессионально-педагогическая подготовка студентов к формированию восприятия музыки школьниками : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.09 / И. К. Белова. – М, 1982. – 16 с.

4. Давидов М. А. Школа виконавської майстерності баяніста (акордеоніста) / М. А. Давидов. – К. : Музична Україна, 1998. – 112 с.

5. Муцмахер В. В. Формирование профессионально значимых качеств личности будущего учителя музыки общеобразовательной школы в процессе его спец. підготовки / В. В. Муцмахер. – М. : МГПИ, 1998. – 62 с.

6. Прокопенко А. І. Зміна парадигмальних засад педагогічної науки при переході до кредитно-модульного навчання / А. І. Прокопенко. – Х. : ХДАК, 2005. – С. 85 – 87.

7. Рудницька О. П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти / О. П. Рудницька. – К. : Віпол, 1998. – 247 с.

8. Указ Президента України Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
Опубліковано
2015-06-24
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Снєдкова, Л. (2015). Майбутній учитель музичного мистецтва в контексті сучасної парадигми освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 320-328. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2309