Розвиток культурної обізнаності та самовираження у здобувачів китайських ЗВО

Ключові слова: культура, самовираження, Китай, ЗВО, студенти

Анотація

У роботі представлено результати дослідження щодо питання розвитку культурної обізнаності та самовираження у здобувачів китайських ЗВО. У ході наукових розвідок було проведено теоретичний аналіз сучасного стану досліджуваної проблеми з виділенням найважливіших аспектів цьогопитання.
Метою дослідження є аналіз основних підходів, які доступні китайським здобувачам вищої освіти для розвитку культурної обізнаності та самовираження.
У роботі приведено ряд базисних понять дослідження, які були скомпільовані на основі ознайомлення з джерелами різних авторів західної та китайської наукової думки. Перше з них – це самовираження, яке розглядається як вміння висловлювати свої думки, ідеї та почуття в ефективний та зрозумілий спосіб. Це включає усну та письмову мову, мистецькі форми вираження (наприклад, музику, танець та малювання) й інші форми комунікації. Самовираження допомагає студентам виявляти свої таланти та здібності, розвивати креативність та доводити свої ідеї до інших людей. Також важливим поняттям, яке було використане у нашому дослідженні, є культурна обізнаність та
самовираження як важлива симбіотична компетентність, яка допомагає студентам розвивати більш глибоке розуміння світу та свою роль у ньому, а також розвивати більш відкритий і толерантний підхід до людей та культур, які відрізняються від їх власних.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Boyko, E. (2022). Modern approaches to the formation of cultural awareness of students of design

specialties. Scientific Collection «InterConf», (127), 62-66. [in Ukrainian].

Dobroskok, I.I., Nalyvaiko, O.O., Rybalko, L.S., Zhernovnikova, O.A. (2020). Implementation of digital resources in the process of training musician-pedagogues in educational institutions of the People’s Republic of China. Professional education: methodology, theory and technologies, 12, 64-89. [in Ukrainian].

Levchenko, V. & Forostyuk, I. (2020). Development of cultural competence of higher school teachers. Educational discourse: collection of scientiꢀic papers, 25(7-8), 38-47. [in Ukrainian].

Nalyvaiko, O. (2020). Digitization of the educational environment in higher education institutions of the People’s

Republic of China. Current issues of humanitarian sciences, 2(32), 188-194. [in Ukrainian].

Nalyvaiko, O. & Peretyaga, L. (2019). The use of information and communication technologies in higher education institutions of the People’s Republic of China. Pedagogy and psychology, 59, 134-141. [in Ukrainian]. 6. Xiao, Lei (2022). Structural components of self-expression competence of the future music teacher in the context of the competence approach. Scientific notes of the Department of Pedagogy, (50), 113-119. [in Ukrainian].

Shportak, U. (2017). Formation of key competences by means of ICT as an actual pedagogical problem. Master’s scientiꢀic bulletin. 26, 33-35. [in Ukrainian].

Baraldi, C. (2008). Promoting self-expression in classroom interactions. Childhood, 15(2), 239-257. [in English]. 9. Chen, S., Langner, C. A., & Mendoza-Denton, R. (2009). When dispositional and role power fit: Implications for self-expression and self–other congruence. Journal of Personality and Social Psychology, 96(3), 710-727. https:// doi.org/10.1037/a0014526.

Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications. http://www.pef.uni-lj.si/bologna/ dokumenti/eu-common-principles.pdf.

Council Recommendation (2018). Key Competences for LifeLong Learning. https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018SC0014.

Davis, K. (2012). Tensions of identity in a networked era: Young people’s perspectives on the risks and rewards

of online self-expression. new media & society, 14(4), 634-651.

DeAndrea, D. C., Shaw, A. S., & Levine, T. R. (2010). Online language: The role of culture in self-expression and self-construal on Facebook. Journal of language and social psychology, 29(4), 425-442.

Glass,C.R.(2017). Self-expression, social roles, and faculty members’ attitudes towards onlineteaching. Innovative Higher Education, 42, 239-252.

Green, M. S. (2007). Self-expression. OUP Oxford.

Lasauskienė, J., Rauduvaitė, A. & Barkauskaitė, M. (2015). Development of general competencies within the context of teacher training. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 191. 777–782. https://doi.org/10.1016/ j.sbspro.2015.04.525.

Stancikas, E. (2019). Cultural awareness concept and content in adult self-education. Journal of Contemporary Education Theory & Research, 3(2), 24-28.

Опубліковано
2023-09-07
Цитовано
Як цитувати
Наталія Анатоліївна Наливайко, & Олексій Олексійович Наливайко. (2023). Розвиток культурної обізнаності та самовираження у здобувачів китайських ЗВО. Наукові записки кафедри педагогіки, (52), 96-101. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2023-52-11