Суть та структура дослідницької діяльності науково обдарованих старшокласників

Ключові слова: МАН України, дослідницько-експериментальна діяльність, науково-дослідницька робота, актуальність проєкту, наукова освіта

Анотація

У сучасному світі високі технології, наука та інновації є важливою складовою життєдіяльності суспільства. Проблема з поповненням національної науки молодими кадрами в Україні стає дедалі відчутнішою. Надважливим завданням для країни є якісна підготовка наукової еліти нової генерації. Освітні програми, спрямовані на виявлення, підтримку та розвиток науково-обдарованих старшо- класників мають особливе значення, передусім у тих важких воєнних умовах, в яких перебуває на- разі українське суспільство, що потерпає від злодіянь загарбників.

Наукова освіта, як сучасна парадигма, на сьогодні є одним з найбільш дієвих способів якісно підготувати майбутнє покоління до життя у нових надзвичайно динамічно мінливих умовах.

Мета статті – проаналізувати особливості та сутність дослідницької діяльності науково-обдаро- ваних старшокласників. Розглянути зміст та структуру науково-дослідницької роботи учнів – членів Малої академії наук України.

У статті розглянуто та проаналізовано сутність дослідницької діяльності науково-обдарованих старшокласників у системі Малої академії наук України, проведено аналіз і синтез результатів по- шуку інформаційно-довідкових систем з метою визначення основних структурних складових науко- во-дослідницької роботи. Подано дефініції основних понять, що стосуються конкурсу-захисту науко- во-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України. Визначено основні підходи для раціонального вибору теми наукового дослідження школяра, сфокусовано увагу на важливості критерію актуаль- ності, необхідності розвитку наукового мислення, починаючи саме зі шкільного віку. Проведено паралелі щодо спільних ознак МАНівської науково-дослідницької роботи і наукової статті. Матеріали даного дослідження можуть бути цікавими та корисними керівникам гуртків, педагогам, методи- стам, науковцям, які працюють з науково-обдарованими старшокласниками.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Algorithm for Writing and Formatting Various Types of Scientific Texts: A Practical Guide / compiled by L. Zavodna, M. Mazurok. Rivne: ROIPPO. 2022. 45 с. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglcle^indmkaj/ https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/2fccf48d-caf7-409d-8cfe-3b690270335a/content : іл. ISBN 978-617-7188-30-7 [in Ukrainian].

Barvitska H. (2017). The role of the Junior Academy of Sciences of Ukraine in shaping the future scienti^ic elite / H. Barvitska // Scienti^ic notes of the Junior Academy of Sciences of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences. 2017. Issue 9. P. 127-134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2017_9_15 (accessed on March 25, 2023) [in Ukrainian].

Bykov V. (2022). Guide to Preparation and Defense of Research Projects in Physics, Mathematics, and Technical Sciences: Educational and Methodical Manual. Poltava: PP Oleksienko V.D., 2022. 196 p. [in Ukrainian].

Borisikhina K. The search engine of your dreams. URL: https://techno.nv.ua/ukr/innovations/entuziasti- predstavili-gptgo-poyednannya-poshukovika-ta-shtuchnogo-intelektu-50315063.html
(accessed on April 06, 2023) [in Ukrainian].
Didactic principles of creative development for intellectually gifted students in lyceums / I.S. Voloshchuk, V.O. Kyrychuk, V.M. Madzyhon, V.V. Meleshko, Ya.M. Rudik, O.S. Shulenok, L.A. Yaremenko. Kyiv: Institute of Gifted Child of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 2021. 282 p. [in Ukrainian].

Law of Ukraine “On Scienti^ic and Scienti^ic-Technical Activity”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848- 19#Text (accessed on March 31, 2023) [in Ukrainian].

Law of Ukraine “On Extracurricular Education”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14 (accessed on March 31, 2023) [in Ukrainian].

The Law of Ukraine “On Education” (Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2017, No. 38-39, Art. 380). Document 2145-VIII, in force, current version as of 06.04.2022, based on 1986-IX. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2145-19#Text (accessed on 04.04.2023) [in Ukrainian].

Involvement of high school students in research activities of the Youth Academy of Sciences as a means of developing their research abilities // Innovations in Education: Integration of Science and Practice : coll. of scienti^ic-methodical works / ed. by O. A. Dubaseniuk : Zhytomyr : FOP Levkovets, 2014. Pp. 56-75. URL: http:// eprints.zu.edu.ua/12509/1/3.pdf (accessed on 05.04.2023) [in Ukrainian].

Collection of Innovative Practices in Scienti^ic Education of Students of the Junior Academy of Sciences of Ukraine / O. A. Kovalova, M. M. Milenina, H. V. Kuzmenko, S. M. Babyichuk, O. V. Dubinina, T. I. Burlaenko, O. I. Kazakova; edited by O. A. Kovalova. Kyiv: Institute of Gifted Child of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 2021. 122 p. [in Ukrainian].

Karpenko N. (2016). Psychology of Creativity: textbook / N. A. Karpenko. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs, 2016. 156 p. [in Ukrainian].

Kovalova O. (2022). Methods and forms of scienti^ic education / Innovative practices of scienti^ic education: materials of the II All-Ukrainian scienti^ic and practical conference (Kyiv, December 15-19, 2022). Kyiv: Institute of Gifted Child of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 2022. 1154 p. [in Ukrainian].

Kovalova O. (2021). The Formation of the Concept of “Scienti^ic Literacy” in the Terminological Field of Scienti^ic Education in the English-speaking Scienti^ic Discourse. Education and Development of Gifted Personality, No. 2 (81), pp. 18-24, 2021. http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2021/2/04.pdf [in Ukrainian].

Kovaleva O., Kuzmenko G., Babyiuchuk S. (2021). Theoretical and Applied Aspects of Creating Innovative Educational Techniques in the System of the Junior Academy of Sciences of Ukraine / O. Kovaleva, G. Kuzmenko, S. Babyiuchuk // Pedagogical Innovations: Ideas, Realities, Perspectives. 2021. Issue 1 (26). Pp. 7-15. URL: http://pi.iod.gov.ua/images/pdf/2021_1/7-15.pdf, DOI https://doi.org/10.32405/2413-4139-2020-1(26)-7- 15 [in Ukrainian].

Kononko O. Personal Competence of the Future Teacher: Content, Structure, Formation Conditions. DOI:10.35619/iiu.v1i10.187 (accessed on April 04, 2023) [in Ukrainian].

Luchkovskyi A., Sokolov V. (2018). Technical giftedness of high school students: Methodological recommendations. Kyiv: Institute of Gifted Child of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Publishing House, 2018. 253 p. ISBN 978-966-2633-73-3 [in Ukrainian].

Martyniuk O. (2021). Academic writing: Educational and methodical publication. Lutsk: Vezha, 2021. 48 p. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20241/1/akadem_mart.pdf (Accessed: April 6, 2023) [in Ukrainian].

Methodology and organization of scienti^ic research: Teaching manual / S. E. Vazhynskyi, T. I. Shcherbak. Sumy : Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, 2016. 260 p. [in Ukrainian].

Methodology for using computer modeling to develop competencies of students in natural sciences and mathematics: Methodological recommendations / S. G. Litvinova, N. P. Dementievska, O. V. Slobodianyk, O. M. Sokolyuk, Pinchuk O. P., O. O. Hrybiuk / edited by S. G. Litvinova. Kyiv: Pedagogical Thought, 2020. 73 p. URL:
2023 Випуск/ Issue 52
https://lib.iitta.gov.ua/722872/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0% BA%D0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf (Accessed: April 4, 2023) [in Ukrainian].

Methodology and organization of scienti^ic research: Methodological recommendations for independent work of third level (educational-scienti^ic) applicants of all specialties / compiled by O. I. Pushkar. Kharkiv: Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, 2023. 110 p. [in Ukrainian].

Mosyakin S., Novikov O., Mosyakina N., Polikhun N. (2015). Scienti^ic Method for Young Researchers. A Handbook for Students and Educators Participating in Science and Technology Competitions of School Youth. Kyiv: Nash Format, 2015. 72 p. [in Ukrainian].

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 1303 of October 16, 2019 “On Approval of the Standard of Specialized Education in the Scientific Field” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1303729- 19#n12 (accessed April 27, 2023) [in Ukrainian].

Nosenko E., Salyuk M. (2015). Methodology and Organization of Scientific Research. A Methodological Handbook, edited by E. L. Nosenko. Dnipro: PF Standard-Service, 2015. 52 p. [in Ukrainian].

Ontological Cabinet of Research on the Life and Creativity of Taras Shevchenko in the Environment of the Scientific and Educational Portal KOBZAR.UA: Monograph / S. O. Dovhyi et al.; Kyiv: Institute of Gifted Child, 2016. 175 p. [in Ukrainian].

Basics of Academic Writing. Working with Scienti^ic Sources. URL: https://elearning.sumdu.edu.ua/free_ content/lectured:40e485aecd9c375448e4927947e5c4c5e43d113c/20200327102201/index.html (Accessed: October 6, 2022) [in Ukrainian].

Basics of Scienti^ic Research: Textbook / edited by T. V. Honcharuk. Ternopil, 2014. 272 p. [in Ukrainian].

Piltiy S., Zabegalov I., Bulashenko A. (2021). Publication of scienti^ic articles in science metric databases SCOPUS and WEB OF SCIENCE “Education, Science and Production: Development and Prospects”, April 22, 2021, p. 251. [in Ukrainian].

Rules for conducting the III stage of the All-Ukrainian competition-defense of scienti^ic research works of students - members of the Junior Academy of Sciences of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 08.02.21 № 147. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0441- 21#Text (accessed: 07.04.2023).

Radchenko A., Didenko Yu. (2022). New sincerity: polymodality of scienti^ic communication. № 2 (2022): Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine doi: https://doi.org/10.15407/visn2022.02.085 (accessed: 03.04.2023) [in Ukrainian].

Self-development. 55 inspiring quotes from successful people. URL: https://www.work.ua/articles/self- development/2602/

Research Search Strategies: A Training Manual / N.I. Polikhun, I.A. Slipukhina, K.G. Postova, L.V. Horban; edited by M.S. Halchenko. Kyiv: Institute of Gifted Child of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 2021. 144 p. [in Ukrainian].

Theory and Practice of Scienti^ic Education of the Small Academy of Sciences of Ukraine: A Methodological Guide / O.A. Kovalova, M.M. Milenina, O.V. Dubinina, T.I. Burlaenko, O.M. Isachenko. Kyiv: Institute of Gifted Child of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 2022. 8.0 author’s sheets (manuscript) [in Ukrainian].

Topchii N.S. (2020). Development of Research Skills of Students in Proving Inequalities in a Pro^ile School. Scienti^ic Research of Students as a Factor in Improving the Professional Training of Future Teachers: Collection of Scienti^ic Works / ed. by L.I. Bilousova and others. Kharkiv, 2020. Issue 19. 133 p. [in Ukrainian].

Tushieva V.V. (2014). Fundamentals of Scienti^ic Research: Textbook / V.V. Tushieva, UMO NAPN of Ukraine. Kharkiv: “Fedorko”, 2014. 408 p. [in Ukrainian].

Fundamental Values of Academic Integrity // International Center for Academic Integrity. 2019. URL: https:// www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2019/08/ Fundam.czinnosti-Akad.dobroch_.pdf (accessed: 05.04.2023) [in Ukrainian].

Dovgyi S., Nebrat V., Svyrydenko D., Babiichuk S. (2020). Science education in the age of industry 4.0: Challenges to economic development and human capital growth in Ukraine (2020) Scientific Bulletin of the National Mining University, 2020 (1), pp. 146 – 151 DOI: 10.33271/nvngu/2020-1/146 URL: http://surl.li/fpkqt.

Jianguo Wu. (2011). Improving the writing of research papers: IMRAD and beyond. Published online: 5 November 2011 Springer Science+Business Media B.V. 2011 ^ile:///G:/Downloads/s10980-011-9674-3.pdf

Lakin J.M. (2018). Making the cut in gifted selection: Score combination rules and their impact on program diversity / J.M. Lakin // Gifted Child Quarterly. 2018. No. 62. P. 210–219. URL: https://login.research4life.org/ tacsgr1doi_org/

Li, F.,Wang,C.(2023). Arti^icialintelligenceandedgecomputing for teachingqualityevaluationbasedon5G-enabled wireless communication technology. J Cloud Comp 12, 45 (2023). https://doi.org/10.1186/s13677-023-00418- 6 URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85150953574&doi=10.1186%2fs13677-023- 00418-6&partnerID=40&md5=9459c4350305d68302d04fabdbb79401

Roy I., Chapungu L., Nyambiya I. (2023). Seasonality, mass vaccination and critical policy evaluation on global exit strategy of COVID-19 crisis (2023), 130, art. no. 103388 DOI: 10.1016/j.pce.2023.103388 URL: https:// www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85150027394&doi=10.1016%2^j.pce.2023.103388& partnerID=40&md5=27fd876ce88f66170694a9f6fcefa5bc

Siarova, H., Sternadel, D. & Szőnyi, E. (2019). Research for CULT Committee – Science and Scientific Literacy as an Educational Challenge, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels. 2019. 66 p. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629188/IPOL_ STU(2019)629188_EN.pdf.

Spyridonidou S., Vagiona D.G. A systematic review of site-selection procedures of PV and CSP technologies (2023) Energy Reports, 9, pp. 2947 - 2979, Cited 0 times. DOI: 10.1016/j.egyr.2023.01.132 URL: https:// www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85147973809&doi=10.1016%2^j.egyr.2023.01.132& partnerID=40&md5=02e97c2de42293d60fcc7e468fad7c8c

What Is Inquiry-Based Science Teaching and Learning? September 2018 DOI:10.1007/978-3-319-91406-0_1 In book: Professional Development for Inquiry-Based Science Teaching and Learning (pp.1-23)Edition: https:// link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91406-0_1Publisher: Springer Authors: Costas P. Constantinou University of Cyprus Olia E. Tsivitanidou CYENS - Centre of Excellence Eliza Rybska Adam Mickiewicz University.
Опубліковано
2023-09-05
Цитовано
Як цитувати
Валерій Олександрович Биков. (2023). Суть та структура дослідницької діяльності науково обдарованих старшокласників. Наукові записки кафедри педагогіки, (52), 16-28. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2023-52-02