Формування професійної компететності майбутніх фахівців дошкільної освіти під час проходження педагогічної практики

  • Світлана Михайлівна Івах Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти
  • Ірина Львівна Паласевич Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти
Ключові слова: професійна компетентність, педагогічна практика, майбутні фахівці дошкільної освіти

Анотація

У статті характеризується практична складова підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку; висвітлюється її мета та завдання; наголошується на її важливості у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Світлана Михайлівна Івах, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти
Канд. пед. наук, доцент
Ірина Львівна Паласевич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти
Канд. пед. наук, доцент

Посилання

1. Артемова Л. Пріоритети в підготовці педагогів дошкільного профілю / Л. Артемова // Дошкільне виховання. – 2002. – № 2. – С. 7 – 9.

2. Бессараб Н. С. Вихователь освітнього закладу нового типу як особистість / Н. С. Бессараб // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / за ред. В. О. Зайчука. – К., 1997. – Вип. 19. – С. 107 – 111.

3. Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку : становлення фахівця в умовах навчання : монографія / Г. В. Бєлєнька. – К. : Світоч, 2006. – 304 с.

4. Гузій Н. В. Основи педагогічного професіоналізму : навч. посіб. / Н. В. Гузій. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 155 с.

5. Машкіна Л.А. Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки вихователів дітей дошкільного віку : навчальна програма та методичні рекомендації щодо її реалізації / Л. А. Машкіна. – Хмельницький : Вид-во ХГПІ, 2002. – 58 с.

6. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів освіти України: Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1999 р. № 93 // Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. Випуск 1. – К., 1994. – С. 139 – 153.

7. Пономарьова Г. Ф. Акмеологічне проектування процесу формування професійної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта і 7.01010101 Дошкільна освіта / Г. Ф. Пономарьова, Х. А. Шапаренко, С. В. Пєхарєва; комун. закл. “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради. – Харків : Вид-во Стиль-издат, 2011. – 166 с.

8. Рибалко Л. С. Методологічно-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : монографія / Л. С. Рибалко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. – 442 с.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Івах, С., & Паласевич, І. (2015). Формування професійної компететності майбутніх фахівців дошкільної освіти під час проходження педагогічної практики. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 139-144. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2074