Професійна підготовка педагога вищого навчального закладу на засадах компетентнісного підходу

  • Віолета Василівна Городиська Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка, кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти
Ключові слова: компетентністний підхід, компетентність, компетенції, ключові та предметні компетенції, професійна діяльність педагога

Анотація

У статті розглядаються особливості реалізації компетентісного підходу та наголошується на його ефективності у підготовці майбутніх педагогів вищих навчальних закладів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віолета Василівна Городиська, Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка, кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти
Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Драч І. Модернізація вищої освіти: методологічні можливості основних парадигм / Ірина Драч // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 5. – С. 3 – 6.

2. Драч І. Формування ключових компетентностей як основа професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи / Ірина Драч // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 2. – С. 7 – 9.

3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / За заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «КІС», 2004. – 112 с.

4. Луговий В. І. Становлення системи основних понять і категорій компетентністного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 2. – С. 14 – 24.

5. Печериця Т. Особистість – фундаментальне поняття педагогічної науки / Тетяна Печериця // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 116 – 119.

6. Савченко О. Я. Упровадження компетентнісного підходу в початкову освіту: здобутки і нерозв’язані проблеми / О. Я. Савченко // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 2. – С. 25 – 32.

7. http://ru.vlab.wikia.com/wiki/ Обсуждение : Форсайт.

8. http://uk.wikipedia.org/wiki/ Компетентнісний_підхід.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Городиська, В. (2015). Професійна підготовка педагога вищого навчального закладу на засадах компетентнісного підходу. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 117-123. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2066