Освітні технології при вивченні англійської мови

  • Тетяна Олександрівна Брик Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
  • Наталя Володимирівна Лєбошина Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Ключові слова: освітня технологія, навчальний процес, іноземна мова, викладач

Анотація

У статті розглядається комплексне використання освітніх технологій в навчальному процесі. Доведено, що їх використання стимулює особистісну, інтелектуальну активність студентів, розвиває пізнавальні процеси, сприяє формуванню компетенцій, якими повинен володіти майбутній фахівець.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тетяна Олександрівна Брик, Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
К.п.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов
Наталя Володимирівна Лєбошина, Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Ст. викладач кафедри іноземних мов Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба

Посилання

1. Brown C. Combining technology and IRT testing to build student knowledge of high frequency vocabulary / C. Brown, B. Culligan // The JALT CALL Journal. – 2008. – V. 4. – № 2. – P. 3–16.

2. Chen N.-S. Effects of short-term memory and content representation type on mobile language learning / N.-S. Chen, S.-W. Hsieh, А. Kinshuk // Language Learning & Technology. – 2008. – V. 12. – № 3. – P. 93–113 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://llt.msu.edu/ vol12num3/chenetal.pdf

3. Голубева С.П. Использование компьютерных презентаций на уроках английского языка. – Английский язык. – 1 сентября //№12, 2006.

4. Нестерова Н.В. Информационные технологии в обучении английскому языку. – Иностранные языки в школе. //№8, 2005.

5. Нестерова Н.В. Информационные технологии в обучении английскому языку. – Иностранные языки в школе. //№8, 2005.

6. Голощук Р.О., Довбуш О.О. Використання програмно забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання / Р.О. Голощук, О.О. Довбуш // Інформаційні системи та мережі : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. - Львів. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 396 с. : іл. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка"; № 673). - C. 249-258
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Брик, Т., & Лєбошина, Н. (2015). Освітні технології при вивченні англійської мови. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 81-86. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2060