Структурні складові компетентності самовираження майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті компетентністного підходу

  • Лей Сяо Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://orcid.org/0000-0003-1750-8567
Ключові слова: компетентність самовираження, КНР, вчителі музичного мистецтва, заклад вищої освіти

Анотація

У статті розглянуті загальні питання визначення компетентності культурного самовираження у контексті підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва через призму роботи різних закордонних учених та дослідників. За основу в питанні аналізу структурних елементів компетентності самовираження були взяті напрацювання щодо ключових компетентностей упродовж життя для громадян Європейського Союзу. Методами дослідження були визначені аналіз відкритих джерел і досліджень організацій та окремих вчених, систематизація отриманих результатів та їх інтерпретація.  У ході дослідження доводиться, що компетентність самовираження – це наступний етап у постійній еволюції компетентностей у галузі культури та міжособистісної взаємодії людей. Приводяться дані щодо різноманітних визначень компетентності у галузі культурної обізнаності й самовираження. Автором було проаналізовано рамку дескрипторів, які притаманні для вчителів музичного мистецтва у Європейському Союзі, до основних з них віднесено: особистісний саморозвиток; розвиток музичних здібностей; управління процесом музичного (само)розвитку; управління неформальною музичною (само)освітою. Отримані результати можуть стати цінним підґрунтям для науковців з КНР, які будуть розробляти освітні стандарти та рамки компетентностей для майбутніх вчителів музичного мистецтва. Автором закцентовано увагу на необхідності формування компетентності самовираження як найвищого щабля розвитку людського потенціалу на засадах творчості, міжкультурного взаємопорозуміння та усвідомлення власного місця у світі. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2022-06-30
Цитовано
Як цитувати
Сяо, Л. (2022). Структурні складові компетентності самовираження майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті компетентністного підходу. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(50), 113-119. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2022-50-11