Формування топографічної компетентності, як умови професійної підготовки майбутніх вчителів географії

  • Катерина Борисівна Борисенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, кафедра фізичної географії та картографії
Ключові слова: компетентність, компетенція, компетентнісний підхід, професійна підготовка, класичний університет

Анотація

У статті розглядається процес формування топографічної компетентності майбутнього вчителя географії в умовах класичного ВНЗ. Процес підготовки аналізується на прикладі спеціальності «Географія» у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Катерина Борисівна Борисенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, кафедра фізичної географії та картографії
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, старший викладач

Посилання

1. Краевский В. В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах / В. В. Краевский, А. В. Хуторской // Педагогика. – 2003. – №2. – С. 3–10.

2. Грубінко В. В. Програма та методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Загальна екологія» (за вимогами кредитно-модульної (трансферної) системи на основі компетентнісного підходу) / В. В. Грубінко. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2007. – 40 с.

3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

4. Мосин В. Г. Подготовка учителя географии в условиях многоуровневой системы / В. Г. Мосин, Д. А. Гдалин // География и экология в школе ХХІ века. – 2008. – № 8. – С. 28 – 33.

5. Яценко В. С. Державний стандарт: оцінювання навчальних досягнень учнів з географії / В. С. Яценко // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 3 – 4 (39–40). – С. 149–155.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Борисенко, К. (2015). Формування топографічної компетентності, як умови професійної підготовки майбутніх вчителів географії. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 62-72. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1976