Шляхи створення та підвищення мотивації іноземних студентів під час навчання біології на підготовчому факультеті

  • Марина Миколаївна Левіна Кафедра природничих наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: іноземні студенти, мотивація, проблемне навчання, рольова гра, семантизація

Анотація

У статті розглядаються деякі засоби підвищення мотивації іноземних студентів під час навчання біології, зокрема, методи семантизації фахової лексики, рольові ігри та елементи проблемного навчання. Даються практичні рекомендації з використання цих засобів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марина Миколаївна Левіна, Кафедра природничих наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Старший викладач кафедри природничих наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Посилання

1. Барановська Л. В. Навчання студентів професійного спілкування / Л. В. Барановська. – Біла церква : Білоцерковськ. держ. ун-т, 2002. – 256 с.

2. Воронина Д. О. К вопросу об использовании наглядных средств в практике обучения иностранному языку / Д. О. Воронина : матеріали V Міжнарод. науково-метод. конф. [«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі»], (Харків, 22 листопада 2012 р.). – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – С. 44-45.

3. Гончарова І. П. Психолого-педагогічні засади викладання мов у аспекті самостійної роботи іноземних студентів-медиків (з досвіду роботи) / І. П. Гончарова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць. –
Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 20. – С. 37-45.

4. Довгоп’ят О. О. Упровадження імітаційно-моделюючих ігор у процесі довузівської підготовки іноземних громадян / О. О. Довгоп’ят // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – Вип. 12. – С. 125-131.

5. Д’яченко Г. П. Причини мовленнєвих проблем засвоєння та використання фахової термінології студентами економічних спеціальностей ВНЗ Сходу України /
Г. П. Д’яченко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – Вип. 10. – С. 84-90.

6. Зотов Ю. Б. Организация современного урока / Ю. Б. Зотов. – М. : Высш. шк., 1984. – 143 с.

7. Хейлік В. Д. Формування вмінь вірогідного прогнозування та запису російською мовою тексту навчальної лекції в іноземних студентів медико-біологічного профілю /
В. Д. Хейлік // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 18. – С. 268-275.

8. Щукина Г. И. Проблема познавательного интереса в педагогике / Г. И. Щукина. – М. : Высш. шк., 1981. – 174 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Левіна, М. (1). Шляхи створення та підвищення мотивації іноземних студентів під час навчання біології на підготовчому факультеті. Наукові записки кафедри педагогіки, (36), 122-128. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1855