Соціально-педагогічна діяльність з професійної орієнтації майбутніх педагогів у ВНЗ

  • Роза Володимирівна Сєдєнкова Кафедра педагогіки ХНУ ім.В.Н.Каразіна
Ключові слова: соціально-педагогічна діяльність, професійна орієнтація, вищий навчальний заклад, професійне самовизначення

Анотація

У статті визначено сутність, особливості та основні форми соціально-педагогічної діяльності з професійної орієнтації майбутніх педагогів у вищому навчальному закладі; висвітлено основні поняття та конкретизовано визначення «соціально-педагогічної діяльності з професійної орієнтації майбутніх педагогів».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Роза Володимирівна Сєдєнкова, Кафедра педагогіки ХНУ ім.В.Н.Каразіна
Старший лаборант кафедри педагогіки факультету психології ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Посилання

1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях [навч. посібник]. – О. В. Безпалько. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 134с.

2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. − М.: Аспект Пресс, 1989.

3. Василенко О. М. Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти / О. М. Василенко, А. О. Малько. – Х.: Крок, 2003 – 53 с.

4. Закон України “Про освіту” від 23.05.91 №1060 – ХІІ. – Режим доступа з: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

5. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика: Монографія / І. Д. Звєрєва. К.: Правда Ярославичів, 1998. – 393.

6. Концепція державної системи професійної орієнтації населення : проблема, на розв’язання якої спрямована Концепція : затв. постановою Каб. Міністрів України від 17 верес. 2008 р. № 842 // Труд. підготовка в закл. освіти. – 2009. – № 1/2. – С. 3–5.

7. Лактінова Г. М. „Лідер майбутнього" / Г. М. Лактінова // Практична психологія та соціальна робота. – К.: 2002р. № 3.

8. Соціальна робота: (теорія і практика) : підручник / за ред. М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. − К. : Каравела, 2009. − 368 с.
Як цитувати
Сєдєнкова, Р. (1). Соціально-педагогічна діяльність з професійної орієнтації майбутніх педагогів у ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (35), 163-169. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1833