Конфлікт лінгвокультурної особистості та науково-технічного прогресу у контексті вищої освіти

  • Вікторія Миколаївна Сердюк Кафедра англійської мови ХНУ ім. В. Н. Каразіна
  • Наталя Львівна Хіменко Кафедра загальної хімії Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
  • Олена Іванівна Кобзар Кафедра англійської мови ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Ключові слова: комунікація, лінгвокультурна особистість, лінгвокультурна ситуація, науково-технічний прогрес, мовна особистість

Анотація

Робота присвячена опису мовної особистості на сучасному етапі розвитку суспільства. Мова розглядається як соціальне явище у контексті культурологічної лінгвістики, мовна особистість – як носій мовної свідомості. Зроблено  висновок про конфлікт між науково-технічним прогресом і культурою.  Намічено деякі шляхи  подолання цього конфлікту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Вікторія Миколаївна Сердюк, Кафедра англійської мови ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Кандидат філолологічних наук, доцент кафедри англійської мови ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Наталя Львівна Хіменко, Кафедра загальної хімії Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри загальної хімії Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Олена Іванівна Кобзар, Кафедра англійської мови ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Старший викладач кафедри англійської мови ХНУ ім. В. Н. Каразіна

 

Посилання

1. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский / Под ред. В. В. Давыдова. – М. : АСТ: Астрель, 2010. – 671 с.

2. Карасик В.И. Аспекты языковой личности / В.И.Карасик // Проблемы речевой коммуникации: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. М. А. Кормилициной. – Саратов: Изд.-во Сарат. Ун-та, 2003. – 296 с.

3. Караулов Ю. Н. Предисловие // Язык и личность / Ю. Н. Караулов : Сб. науч. тр. – М.: Из-во ЛКИ ISBN: 978-5-382-01071-7, 1990. – С. 5-20.

4. Костомаров В. Г. Языкой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медия / В. Г. Костомаров. – М. : Высш. Школа, 1994. – 274 с.

5. Лурия А.Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия: под редакцией Е. Д. Хомской. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 320 с.

6. Современный словарь по психологии / Авт.-сост. А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. - 494 с.

7. Banvard P. Psychology: Theory and Application / P. Banvard, N. Hayes. – London: Chapman & Hall, 1994. – 564 p.
Як цитувати
Сердюк, В., Хіменко, Н., & Кобзар, О. (1). Конфлікт лінгвокультурної особистості та науково-технічного прогресу у контексті вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, (35), 157-162. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1832