Організація індивідуальної роботи з іноземними студентами

  • Світлана Олександрівна Рідкозубова Викладач-стажист кафедри мовної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Ключові слова: індивідуальна робота, майбутні фахівці, вищий навчальний заклад, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

У статті розкрито особливості організації індивідуальної роботи з іноземними студентами. Зазначено, що вивченню індивідуальності кожного студента, його національної приналежності допомагає створення навчально-мовленнєвих ситуацій, використання інформаційно-комунікативних технологій, стимулювання виконання індивідуальних домашніх завдань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Олександрівна Рідкозубова, Викладач-стажист кафедри мовної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Викладач-стажист кафедри мовної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, пошукувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Посилання

1. Верцинская Н. Н. Индивидуальная работа с учащимися /Н. Н. Верцинская. – Мн. : Нар. аскета, 1983. – 143 с.

2. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – С. 142-144.

3. Дементьєва Т. І. Формування комунікативної компетенції студентів-іноземців підготовчих факультетів у процесі навчання : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання»/ Т. І. Дементьєва. – Х., 2005. – 19 с.

4. Рибалко Л. С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : [монографія] /Л. С. Рибалко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. – 443 с.

5. Шмоніна Т. А. Теоретико-методичні аспекти природничо-наукової підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах : [монографія] /Т. А. Шмоніна, Ю. Д. Бойчук. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013. – 168 с.
Як цитувати
Рідкозубова, С. (1). Організація індивідуальної роботи з іноземними студентами. Наукові записки кафедри педагогіки, (35), 150-156. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1831