Емоційно-вольова культура студентів як педагогічна проблема

  • Максим Васильович Нечепоренко Кафедра педагогіки факультету психології Харківського університету ім. В.Н. Каразіна
Ключові слова: емоційно-вольова культура, естетичне виховання, морально-естетичне виховання

Анотація

У статті розглянуто роль і значення емоційно-вольової культури особистості студента  з погляду підготовки його до майбутньої професійної діяльності. Подано обґрунтовану систему принципів і прийомів впливу на емоційно-вольовий компонент особистості з метою його професійно-педагогічної підготовки до злагодженої, узгодженої діяльності з учнями і батьками.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Максим Васильович Нечепоренко, Кафедра педагогіки факультету психології Харківського університету ім. В.Н. Каразіна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки факультету психології Харківського університету ім. В.Н. Каразіна

Посилання

1. Андрющенко В.П. Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів до музично-естетичної діяльності: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04/Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 200. – 2- с.

2. Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. / Под. ред. А.Ф. Смирнова. – М.: Педагогика, 1982. – 288 с.

3. Бердяев Н.А. Самопознание. (Опыт философской автобиографии). – Москва: «Книга», 1991. – 447 с.

4. Бушелева Б.В. О культуре поведения. – М.: Знание, 1974. – 178 с.

5. Нечепоренко М. В. Емоційно-вольова культура студента / Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 180 с.

6. Нечепоренко Л. С. Педагогічна майстерність. Монографія. – Харків: ХНУ. 2009. – 22 с.

7. Верб М.А. Педагогические основы формирования эстетической культуры старших школьников: Учеб. пособие для студентов пед. институтов. – Л.: ЛГИПИ, 1980. – 80 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Нечепоренко, М. (1). Емоційно-вольова культура студентів як педагогічна проблема. Наукові записки кафедри педагогіки, (35), 127-135. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1819