Теоретичні і методичні аспекти індивідуалізації навчальної діяльності студентів

  • Олена Юріївна Кузнецова Кафедра іноземних мов №3, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: навчання, індивідуалізація, навчальний стиль, гнучка навчальна програма, іноземна мова, вища освіта

Анотація

У статті розкрито розуміння індивідуалізації навчання у вищій освіті та схарактеризовано шляхи її реалізації у навчальному процесі на прикладі вивчення дисципліни «Іноземна мова». Наголошено на важливості урахування навчальних стилів студентів. Висвітлено доцільність концепції гнучкого навчання та її провідні принципи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Юріївна Кузнецова, Кафедра іноземних мов №3, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов №3, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Посилання

1. Кузнецова О.Ю. Питання індивідуалізації навчання у вищій освіті/ О.Ю.Кузнецова/ Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук.пр./ редкол.:Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2011. – Вип.17(70). – С.294-300.

2. Щукина Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе/ Г.И. Щукина. – М.: Просвещение, 1979. – 160 с.

3. Шестопалова І.О. Індивідуалізація навчання іноземних мов у вищій школі Великої Британії / дис. …канд..пед наук. 13.00.01/ Шестопалова Ірина Олександрівна. – Луганськ, 2010. – 232 с.

4. Campbell K., Kruszewska H. Learner-based teaching / K.Campbell, H.Kruszewska. – Oxford University Press, 2001. – 215 p.

5. Nunan D. learner-centred curriculum/ D Nunan. - Oxford University Press, 1996. – 196 p.

6. Nunan D. Research methods in language teaching/ D.Nunan. – Cambridge University Press, 2002, 249 p.
7. Skehan P. Cluster analysis and the identification of learner types/ P. Skehan. – Oxford, 1986. – 360 p.
Як цитувати
Кузнецова, О. (1). Теоретичні і методичні аспекти індивідуалізації навчальної діяльності студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, (35), 96-106. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1815