Навчання дітей танцям у першій половині хіх століття

  • Катерина Володимирівна Зозуля
Ключові слова: навчання танцю, навчальні заклади, навчальні плани

Анотація

У статті на основі історико-педагогічної, мистецтвознавчої літератури розглянуто систему навчання і виховання Російської імперії у першій половині ХІХ столітті. Показано місце навчання танцю в навчальних планах навчальних закладів першої половини ХІХ століття. У статті також показано як у досліджуваний період в Російській імперії відбувалися значні зміни в галузі освіти, зроблено перелік настановчих документів, які склали нормативну базу системи освіти до якої увійшли: парафіяльні та повітові училища, гімназії та університети. У роботі схарактеризований зміст та навчальні програми навчально-виховної роботи навчальних закладів освіти у першій половині ХІХ століття на території Російської імперії. Дана коротка характеристика усім танцям, що виконувалися на балах на початку ХІХ століття

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Катерина Володимирівна Зозуля
Аспіранка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди кафедри теорії і методики професійної освіти

Посилання

1. Антология педагогической мысли Росси второй половины ХІХ – начала ХХ века / Сост. П. А. Лебедев. - М., Педагогика, 1990. - 608 с.

2. Балетная и танцевальная музыка. Раздел «Танцевальные жанры: танцевальные жанры ХІХ столетия» / [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.balletmusic.ru/dances_6.htm

3. Белова А. «Займусь опять...моим счастливым детством...": детство дворянских девочек ХVIII- середины ХIХ в. / А. Белова // Родина. - 2008. - №4. - С.110-113

4. Березовая Л.Г.История русской культуры: в 2 ч. Ч. 1 / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 400 с.

5. Блок Л.Д. Классический танец: история и современность. / Блок Л.Д. М.: И скусство, 1987. – 354 с.

6. Ваганова А. Я. Основы классического танца 6-е изд. / Ваганова А.Я. – М.: СПб.: Лань, 2000. – 158 с.

7. История танца / [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dance.ho.com.ua/history_dance.html

8. Лебедев П.А. Вопросы методологии истории русской и всеобщей педагогики в трудах П.Ф. Каптерева // Советская педагогика. – 1983. - № 3.
9. Сергеенкова В.В. Правительственная политика в области начального образования в России XIX века. - М., 1999.

10. Спивакова А. История образования и педагогики / Под ред. А.Спивакова. - М., 2005

11. Филановская Т.А. Динамика хореографического образования в художественной культуре России XVIII-XX веков : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора культурологи : спец. 24.00.01 – «Теория и история культуры» / Т.А. Филановская - Санкт – Петербург, 2011 – 57 с.

12. Чернышевский Н.Г. Избранные педагогические сочинения / Николай Гаврилович Чернышевский. – М.: Педагогика, 1983. – 336 с.

13. Яковкина Н. И. История русской культуры: XIX век. 2-е изд. / Яковкина Н. И. - Сaнкт-Петербург: СПб.: Издательство «Лань», 2002. — 576 с. — (Мир культуры, истории и философии)
Як цитувати
Зозуля, К. (1). Навчання дітей танцям у першій половині хіх століття. Наукові записки кафедри педагогіки, (35), 75-81. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1811