Вплив духовності на формування морально-регулятивної сфери майбутніх учителів

  • Анатолій Васильович Донцов Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: моральна культура, духовність, навчально-виховний процес, педагогічні умови

Анотація

У статті розглядаються проблеми впливу духовного комоненту на формування морально-регулятивної сфери майбутніх учителів у процесі педагогічної підготовки �дат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки факультету психології  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анатолій Васильович Донцов, Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки факультету психології  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Григорян Б. Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире: (Монография). – М.: Мысль, 1986. – 224 с.

2. Колiсник О. Духовнiсть як джерело символiв людського бутя i як виток саморозвитку людини // Наук. вiсник Волинського державного унiверситету. Серія: Фiлософськi науки, № 10, 1998. – С. 16-22.

3. Победа М. А. Духовные потребности и реальное поведение: (Монография). – Кишинев: „Штиница”, 1990. – 114 с.

4. Тюріна Т. Г. Педагогіка духовності: синергетичний підхід // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. праць / Гол. ред.: Г.П. Шевченко – Вип. 1(30). – Луганск: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - С. 144-161.

5. Пролеев С. А. Духовность и поведение человека: (Монография). – Киев: Наукова думка, 1991. – 112 с.
Як цитувати
Донцов, А. (1). Вплив духовності на формування морально-регулятивної сфери майбутніх учителів. Наукові записки кафедри педагогіки, (35), 57-66. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1806