Проблема забезпечення технологічної підготовки майбутнього вчителя в системі вищої педагогічної освіти

  • Сергій Борисович Бєляєв КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР
Ключові слова: системний підхід, технологічна підготовка, професійна педагогічна підготовка.

Анотація

У статті розглядаються питання забезпечення технологічної підготовки майбутнього вчителя в умовах навчання у вищому педагогічному навчальному закладі. Провідною є ідея визначення місця технологічної підготовки майбутнього учителя в умовах вищого педагогічного навчального закладу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Борисович Бєляєв, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР
Професор кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. / Владимир Павлович Беспалько – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

2. Игнатьева Е.Ю. Совершенствование образовательного процесса в современном вузе : автореф. дис. доктора пед. наук: 13.00.08 теория и методика профессионального образования // Елена Юрьевна Игнатьева – Великий Новгород, 2009. – 46 с.

3. Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования: / Ф. Янушкевич [Пер. с польского О.В. Долженко]. – М.: Высш.шк., 1986. – 135 с.
Як цитувати
Бєляєв, С. (1). Проблема забезпечення технологічної підготовки майбутнього вчителя в системі вищої педагогічної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, (35), 26-36. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1797