Використання чат ботів в освітньому процесі закладу вищої освіти

  • О. Наливайко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-7094-1047
  • А. Малютіна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-2312-2583
Ключові слова: чат-боти, студенти, освітній процес, цифрові технології, цифрові інструменти навчання, комунікація

Анотація

У статті представлені результати теоретичного та практичного наукового пошуку, щодо доцільності використання чат-ботів в освітньому процесі. Основною метою дослідження було визначення значення чат-ботів у навчальному процесі для студентів закладів вищої освіти та розглянути їхню нинішню залученість та перспективи у навчальний процес закладів вищої освіти. Досягнення цієї мети передбачає низку завдань: забезпечити аналіз попередніх наукових пошуків щодо використання чат-ботів у різних сферах; з’ясувати обізнаність здобувачів про чат-боти та їх функціональність; надати інформацію про можливості чат-ботів для навчального процесу; визначити перспективи розвитку цього інструменту для учасників освітнього процесу. Авторами розглянуті теоретичні положення впровадження технології чат-ботів в освітній процес ЗВО. Практичну частину дослідження склали анкетні данні отримані у процесі опитування, яке проводилося за допомогою сервісів Google (Google Forms). У опитуванні взяли участь 69 респондентів (переважно студентів старших курсів) з ЗВО харківського регіону.  Анкета складалася з 10 питань відкритого та закритого типу. На основі отриманих результатів та попередніх досліджень авторами були запропоновані шляхи використання чат-ботів в освітньому процесі ЗВО та виділені позитивні сторони використання чат-ботів в освітньому процесі. Перспективи розвитку навчання за допомогою чат-ботів залежать від індивідуальних можливостей здобувачів. Оскільки досвід роботи з сучасними технологіями серед студентів у більшості випадків на високому рівні, тому ми бачимо чат-ботів як простий і швидкий інструмент, який не вимагає залучення великих коштів та ресурсів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-06-30
Цитовано
Як цитувати
Наливайко , О., & Малютіна, А. (2021). Використання чат ботів в освітньому процесі закладу вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(48), 117-122. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-14