Онлайн навчання та цифрова компетентність: Україна та світ

  • В. Мандрагеля Білоцерківський інститут безперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет управління освітою» Національної академії освітніх наук України https://orcid.org/0000-0003-0807-5309
Ключові слова: онлайн навчання, дистанційне навчання, онлайн курси, цифрова компетентність, ІКТ, навчальні заклади, пандемія

Анотація

Стаття присвячена питанням посилення ролі та значення онлайн навчання та цифрової компетенції педагогів та учнів в умовах глобалізації та прискорення науково-технічного прогресу. Здійснено порівняльний аналіз розвитку ІКТ, відповідних електронних девайсів та запровадження відкритих онлайн курсів в світі. Зазначені основні труднощі, недоліки та досягнення у процесі прискорення динаміки і масштабів застосування онлайн та дистанційного навчання в період карантину, спричиненого пандемією короновірусу. На прикладах України та країн Європейського Союзу доводиться значна різниця між країнами світу з огляду розвинутості матеріально-технічної бази навчальних закладів, цифрової інфраструктури, доступу до якісного і швидкісного Інтернету, готовності викладачів та учнів до занять в нових умовах. Констатується суттєвий розрив між глобальним науково-технічним розвитком та цифровою компетентністю громадян. На основі використання історичного, логічного, порівняльного методів, принципів та законів діалектики аргументується необхідність більш глибокого і системного теоретичного осмислення сучасних тенденцій розвитку ІКТ, швидкого покращання цифрової компетентності, насамперед викладацького складу. Підкреслюється важливість запровадження в Україні глибоких, систематичних та системних досліджень щодо оцінки наявних технічних ресурсів, якості і перспектив розвитку цифрової інфраструктури, рівня  цифрової компетенції громадян, динаміки запровадження навчальних онлайн курсів, впливу соціального оточення на сферу освіти. Предметом аналізу та прийняття стратегічних рішень у сфері національної цифрової політики мають стати  дотичні соціальні, політичні, економічні та технологічні проблеми в країні, удосконалення нормативно-правової бази, технічне переоснащення навчальних закладів усіх рівнів, підвищення мотивації, насамперед педагогічного складу на самовдосконалення та підвищення цифрової компетентності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-06-30
Цитовано
Як цитувати
Мандрагеля , В. (2021). Онлайн навчання та цифрова компетентність: Україна та світ . Наукові записки кафедри педагогіки, 1(48), 109-116. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-13