Концептуальні аспекти адміністрування освіти в умовах сучасного світу

  • Марина Ажажа Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету https://orcid.org/0000-0001-6067-3926
  • Оксана Жукова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9724-9598
  • Яна Пеліова Економічний університет в Братиславі https://orcid.org/0000-0002-0305-0906
  • Вероніка Шкраб’юк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-7602-0732
Ключові слова: неперервна освіта, освіта дорослих, освіта впродовж життя, адміністрування, менеджмент

Анотація

У статті на основі аналізу літератури визначено загальні закономірності розвитку освіти впродовж життя, яка є підґрунтям для самореалізації кожної особистості, чинником формування потужного людського капіталу, детермінантою економічного процвітання України. Зроблено акцент на базових компетентностях, на підґрунті яких слід вибудовувати діяльність, а також на актуальності використання цих компетентностей у сучасному соціумі. Зазначено, що в умовах європейської інтеграції України під впливом соціально-економічних перетворень зростають вимоги до якості професійної підготовки майбутніх фахівців-управлінців. Доведено, що збалансований менеджмент вищої освіти та ринку освітніх послуг, які він надає, забезпечить міцний, високий рівень особистісного та професійного зростання майбутніх управлінців. Виявлено ключові проблеми постіндустріального виробництва, технології якого постійно оновлюються. Вказано на принципи освіти впродовж життя та шляхи вирішення актуальних проблем: перенавчання, зміна кваліфікації або професії загалом. В дослідженні проаналізовано методологічні аспекти розвитку освіти впродовж життя, які розкривають наступні підходи: просторовий (дозволяє аналізувати взаємозумовлені неперервні, субординаційні соціально-політично-культурні процеси); багаторівневий (аналізує взаємозв’язки та взаємовплив відтворення людського капіталу на мікро-, мезо-, макрорівнях, з урахуванням глобальних, світових, регіональних і локальних факторів впливу на політичні, економічні, соціально-культурні тенденції розвитку інтелектуального суспільства). Обґрунтовано доцільність застосовування в Україні досвіду країн Європейського Союзу і, зокрема, Словаччини задля підвищення ефективності адміністрування освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-06-30
Цитовано
Як цитувати
Ажажа , М., Жукова , О., Пеліова , Я., & Шкраб’юк , В. (2021). Концептуальні аспекти адміністрування освіти в умовах сучасного світу. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(48), 101-108. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-12