Технології візуалізації для розробки матеріалів у професійній підготовці майбутніх фахівців

  • Ганна Алєксєєва Бердянський державний педагогічний університет https://orcid.org/0000-0003-3204-3139
  • Ольга Новак Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0003-3187-1872
  • Вікторія Мізюк Ізмаїльський державний гуманітарний університет https://orcid.org/0000-0001-8291-6597
  • Юлія Саєнко Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9174-7684
Ключові слова: вища освіта, професійна підготовка, майбутні інженери-педагоги, інформаційні технології, системи керування контентом, відеоматеріали

Анотація

У статті представлений досвід використання технології візуалізації у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, зокрема відео лекції на прикладі підготовки ІТ фахівців Бердянського державного педагогічного університету. Акцентується, що необхідна зміна парадигми викладання дисциплін комп'ютерного профілю в контексті візуалізації дидактичних матеріалів як основи абстрагування матеріалу. Розглядаються практичні аспекти розробки дидактичних та методичних матеріалів технології навчання студентів шкільному курсу інформатики з використанням відеоматеріалів. Доведено, що велика кількість різноманітних методів й інструментальних засобів навчання є дієвим механізмом, здатним вирішити як навчально-методичні проблеми для застосування сучасних освітніх інновацій в вищій освіті, здійснити оптимізацію навчального процесу, а також реалізувати нові підходи до безперервного і випереджаючого навчання. Встановлено, що використання електронних навчальних систем із засобами візуалізації сприяють більш успішному сприйняттю і запам'ятовуванню навчального матеріалу студентами. Це обумовлено активізацією роботи одночасно обох півкуль: ліва півкуля звично працює при традиційній формі навчання, а права півкуля, відповідальна за образно-емоційне сприйняття пропонованої інформації, активізується при візуалізації. В результаті відбувається творчий і професійний розвиток особистості. Проаналізовано класичні методики навчання дисципліни “Шкільний курс інформатики“ з лекційно-практичними формами навчання з переважно текстовими дидактичними матеріалами, що мають низький рівень абстрагування порівняно з використанням відеоматеріалів. Доведено, що, завдяки технічним перевагам застосування відеоматеріалів здійснюється підвищення якості й ефективності освітнього процес. Тобто технології візуалізації мають значний потенціал, що гарантує якісну професійну підготовку студентів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-06-30
Цитовано
Як цитувати
Алєксєєва , Г., Новак , О., Мізюк , В., & Саєнко , Ю. (2021). Технології візуалізації для розробки матеріалів у професійній підготовці майбутніх фахівців. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(48), 91-100. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-11