Педагогічні умови формування й розвитку компетентності самоосвіти та самовдосконалення викладачів

Ключові слова: викладач, компетентність, самоосвіта, самовдосконалення, педагогічні умови, післядипломна освіта, стимулююче освітнє середовище, педагогічні та науково-педагогічні працівники

Анотація

У статті виявлено та обґрунтовано педагогічні умови формування в освітньому просторі закладів післядипломної освіти компетентності самоосвіти та самовдосконалення викладачів. Основними методами дослідження обрано теоретичний і системний аналіз; систематизацію інформації щодо проблеми формування і розвитку компетентності самоосвіти та самовдосконалення в системі післядипломної освіти. Розкрито суть поняття «компетентність самоосвіти та самовдосконалення» викладача вищої школи. Запропоновано розглядати означене поняття як готовність і здатність особистості здійснювати ефективну самостійно-пізнавальну творчу діяльність у межах певної професійної сфери завдяки сформованості знань самонавчання та вмінь самоосвітньої діяльності. У статті наводиться аналіз досвіду її формування у викладачів під час їх підготовки в системі післядипломної освіти. Значущою педагогічною умовою реалізації процесу формування й розвитку компетентності самоосвіти та самовдосконалення викладачів визнано готовність науково-педагогічних працівників закладу післядипломної освіти стимулювати здобувача освіти до самоосвіти та самовдосконалення, що сприяє розвитку його особистості, здатності до самостійного особистісно-професійного розвитку у майбутньому. Констатовано, що другою педагогічною умовою є забезпечення самоосвіти та самовдосконалення викладача у процесі опанування ним змісту курсу підвищення кваліфікації на базі закладу післядипломної освіти. Установлено засобом опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації та співбесід з науково-педагогічними працівниками ІПКСФ НФаУ, що окреслені педагогічні умови формування та розвитку компетентності самоосвіти та самовдосконалення викладачів передбачають створення стимулюючого освітнього середовища, що сприяє включенню як викладачів, так і здобувачів закладу післядипломної освіти у процес творчої діяльності та стимулює розвиток їх професійних і особистісних якостей.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-06-30
Цитовано
Як цитувати
Фесенко, В., Сабатовська-Фролкіна, І., & Галій, Л. (2021). Педагогічні умови формування й розвитку компетентності самоосвіти та самовдосконалення викладачів . Наукові записки кафедри педагогіки, 1(48), 64-70. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-08