Мотивація як необхідний фактор організації наукової роботи студентів немовних факультетів

  • О. Сергеєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1118-8403
  • Н. Лєшньова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5363-976X
  • Л. Павлова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5854-4209
Ключові слова: англійська мова, мотивація, наукова робота, студенти

Анотація

Наукова робота студентів є невід’ємним елементом підготовки творчих спеціалістів, тому мотивація до виконання цього виду роботи є актуальним та необхідним завданням на сучасному етапі розвитку освіти. У статті представлено підходи до наукової роботи (педагогічний прийом за допомогою якого викладач підтримує та скеровує освітню діяльність студентів з метою поглиблення та розширення їх знань та умінь; активна педагогіка, яка сприяє розвитку студентських досліджень; активне навчання студентів з акцентом на розвиток їх інтелектуальних та дослідницьких умінь під час якого відбувається обмін думками; один із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання майбутніх спеціалістів, тощо). Визначено основні рушійні мотиваційні фактори студентів до виконання наукової роботи (прагнення до суб’єктивно нових знань; розвиток пізнавальних та творчих здібностей; бажання зрозуміти сутність певних явищ та розкрити їх іншим учасникам навчального процесу; прагнення до самореалізації тощо). Виділено основні види наукової роботи під час вивчення курсу англійської мови зі студентами немовних факультетів (реферування та анотування матеріалів англійською мовою; підготовка та захист рефератів з відповідних тем; підготовка тез або статей з їх подальшою публікацією у виданнях; залучення студентів до участі у наукових конференціях англійською мовою). Висвітлено власний досвід з організації наукової роботи студентів (визначення теми реферату відповідно до робочих програм факультетів, проведення конференцій на факультетах та Всеукраїнської наукової студентської конференції “Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the XXI-st Century”. Наукова робота такого формату сприяє формуванню у студентів позитивних мотивів до самоосвіти та саморозвитку, а регулярна участь у науковій роботі розвиває потребу у самоосвіті, творчому рості, можливість самостійного рішення проблем.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-06-30
Цитовано
Як цитувати
Сергеєва, О., Лєшньова, Н., & Павлова, Л. (2021). Мотивація як необхідний фактор організації наукової роботи студентів немовних факультетів. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(48), 57-63. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-07