Організаційно-педагогічні умови ефективності науково-методичної роботи у педагогічних закладах вищої освіти

  • І. Репко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради http://orcid.org/0000-0001-8501-4097
  • І. Степанець Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради http://orcid.org/0000-0003-0600-4398
Ключові слова: науково-методична робота, умова, організаційно-педагогічна умова, діагностика, ефективність

Анотація

Стаття присвячена проблемі забезпечення ефективності науково-методичної роботи у закладах вищої освіти, зокрема педагогічних. На підставі аналізу та узагальнення наукової літератури та практичного досвіду визначено сутність ключових понять: умова; організаційно-педагогічна умова, ефективність. Визначено окремі аспекти місця й ролі науково-методичної роботи у цілісному педагогічному процесі ЗВО, що забезпечує професійну підготовку здобувачів освіти у контексті педагогіки співробітництва. Виокремлено основні проблеми НМР та схематично окреслено їх урахування у процесі її планування. Зазначимо, що важливою умовою вдосконалення НМР є конкретизація її напрямів, які названі й змістовно схарактеризовані. Запропоновано підходи до розробки наукових основ ефективного управління якістю освітнього процесу в закладі вищої освіти, складовою якого є науково-методична робота. Визначено сутність та показано значення системної діагностики, результати якої є визначальними  для формування змісту та розробки форм НМР у педагогічному ЗВО. За результатами проведених досліджень названо педагогічні умови (зовнішні й внутрішні), створення яких обумовлюють ефективність формування системи науково-методичної роботи у ЗВО, представлено їх узагальнену характеристику. Проілюстровано органічний взаємозв’язок фахового освітнього середовища, зокрема педагогічного ЗВО, з науково-методичною роботою, яка є його структурним елементом. Констатовано вплив якісного фахового освітнього середовища на підвищення рівня методичної компетентності як викладачів, так і майбутніх педагогів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-06-30
Цитовано
Як цитувати
Репко, І., & Степанець, І. (2021). Організаційно-педагогічні умови ефективності науково-методичної роботи у педагогічних закладах вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(48), 47-56. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-06