Роль дисциплін вільного вибору у формувані в здобувачів вищої освіти «soft skills»

  • О. Друганова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-5985-8293
Ключові слова: здобувач, заклад вищої освіти, універсальні, функціональні компетенції, формування, soft skills, дисципліни вільного вибору, педагогіка успіху, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті розглядається роль дисциплін вільного вибору у формуванні універсальних або функціональних компетенцій, що мають назву soft skills. Доведено, що оволодіння soft skills забезпечує як особистісний успіх у житті, так і професійну реалізацію та подальше кар’єрне зростання сучасного випускника закладу вищої освіти. На основі аналізу наукових джерел виявлені й охарактеризовані основні підходи до визначення суті й класифікації м’яких навичок у працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. У публікації виокремлено й узагальнено шляхи формування soft skills у студентів у практиці закладів вищої освіти України. Серед них: створення особливого освітнього середовища, перебудова освітнього процесу, в якому домінують такі види навчання, як проєктне, проблемне тощо; урізноманітнення форм і методів навчання; система позааудиторної роботи тощо. Установлено, що важливу роль у забезпечені формування soft-skills відіграє й цикл вибіркових дисциплін або авторських курсів. Вагоме місце серед них посідає курс «Педагогіка успіху», що у 2020 – 2021 навчальному році було обрано здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Тематика курсу спрямована на підвищення продуктивності самостійної навчальної роботи й позитивне ставлення до неї у здобувачів вищої освіти, на озброєння їх стратегіями самооцінки, формування позитивної «Я-концепції»; ефективного розподілу часу (тайм-менеджмент); пошуку, оцінки й обробки інформації; активного читання; покращення запам’ятовування; презентації власних навчальних напрацювань; комунікативної взаємодії, шляхів забезпечення особистісної працездатності тощо.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-06-30
Цитовано
Як цитувати
Друганова, О. (2021). Роль дисциплін вільного вибору у формувані в здобувачів вищої освіти «soft skills». Наукові записки кафедри педагогіки, 1(48), 23-29. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-03