Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей у ЗВО

Ключові слова: заклади вищої освіти, фахівці економічних спеціальностей, професійна підготовка, професійна компетентність, вдосконалення навчального процесу, працеохоронна компетентність, правова компетентність

Анотація

У статті розглядається проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічних cпеціальностей. Актуальність поданого дослідження полягає в тому, що зміна знаннєвого на компетентнісний методологічний підхід у вищій школі, у відповідності до світових тенденцій, визначає потребу у вдосконаленні змісту поняття компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Метою та завданням статті є визначення структури професійної компетентності майбутніх фахівців з економіки, а також особливостей формування працеохоронної та правової компетентностей студентів економічних спеціальностей як складових їхньої професійної компетентності. Для досягнення окресленої мети використанні такі загальні методи дослідження: узагальнення, порівняння, систематизація й абстрагування.  Обґрунтовано структуру професійної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей, яка містить діяльнісну й особистісну складові та визначається вимогами роботодавців до кваліфікації найманих працівників. Окреслено шляхи вдосконалення навчального процесу з метою формування працеохоронної та правової компетентностей майбутніх фахівців економічних спеціальностей, як важливої складової їхньої професійної компетентності. Зокрема, як-от: пошук й обґрунтування теоретичних і методологічних засад формування правової та працеохоронної компетентностей майбутніх фахівців-економістів; мотивація студентів економічних спеціальностей до вивчення правових і безпекових дисциплін; вивчення й адаптація позитивного зарубіжного досвіду, а також розробка відповідного методичного забезпечення тощо. Встановлено, що подальшого дослідження потребує визначення й обґрунтування психолого-педагогічних умов реалізації моделі формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей в процесі навчання в закладах вищої освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-06-30
Цитовано
Як цитувати
Дембіцька , С., Кобилянський, О., & Пугач, С. (2021). Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей у ЗВО. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(48), 15-22. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-02