Формування професійно важливих якостей менеджера як основи його компетентності в умовах дистанційного навчання

  • Т. Григорчук Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ https://orcid.org/0000-0002-0395-1966
Ключові слова: професійно важливі якості, компетентність, компетенція, фахова підготовка менеджера, дистанційне навчання

Анотація

У статті розглянуто важливість професійної підготовки студентів, які в майбутньому стануть менеджерами та являтимуть собою найбільш вагомий ресурс розвитку підприємств і організацій. Вказано також і на те, що підготовка майбутніх менеджерів повинна здійснюватися за будь-яких умов, не зважаючи ані на економічні криз, ані на пандемії, оскільки суспільство для того щоб існувати повинно виробляти матеріальні та нематеріальні блага і послуги. Відмічено, що серед основних причин сучасного трактування результату професійної підготовки в термінах компетенція/компетентність особливо слід виділити: наявність загальноєвропейської та світової тенденції до інтеграції, глобалізації світової економіки і гармонізації архітектури європейської системи вищої освіти, що пов’язується з Болонським процесом; універсалізація ступенів, циклів навчання, забезпечення студентської та викладацької мобільності, міжнародного визнання документів про освіту, системи освітніх кредитів і їх впровадження; передбачається і певна термінологічна уніфікація. Однак, ми вбачаємо, що підвалинами компетентності менеджера є професійно важливі якості, які ми трактуємо як особливі, притаманні конкретній особистості-суб’єкту управлінської діяльності властивості, риси та психологічно зумовлені характеристики, здатні безпосередньо впливати на якість і ефективність цієї діяльності. Професійно-важливі якості здійснюють безпосередній вплив на ефективність професійної діяльності. Ми додаємо ще один параметр до ознак, що характеризують професійно важливі якості, а саме – «якість професійної діяльності». Запропоновано ряд важливих професійно важливих якостей, спроможних належним чином формувати компетентність майбутнього управлінця. При цьому вказані якості можуть розвиватися навіть за умов використання дистанційної форми навчання. Для їх реалізації передбачається використання окремих форм підготовки та ведення практичних занять під час викладання фахових навчальних дисциплін, спрямованих на виявлення вже сформованих, чи тих, що лише формуються професійно важливих якостей.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-07-13
Цитовано
Як цитувати
Григорчук, Т. (2021). Формування професійно важливих якостей менеджера як основи його компетентності в умовах дистанційного навчання. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(48), 7-14. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-01