Форсайт-дослідження в закладах вищої освіти

  • О. О. Наливайко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://orcid.org/0000-0002-7094-1047
Ключові слова: студенти, університет, форсайт-дослідження, метод Дельфі, навчальний процес, прогностична здатність, стратегії розвитку

Анотація

У статті визначено роль форсайт-досліджень у сучасних умовах розвитку системи вищої освіти. Проаналізовано види форсайт-досліджень у різних країнах та їх застосування в освітніх цілях. Розкрито основні методи проведення форсайт-досліджень, найпоширенішими серед них є: метод Дельфі, SWOT-аналіз, аналіз інформаційного потоку, техніка фокус-груп, експертні панелі, планування сце- наріїв, основні ключові технології, картографування технологій, розробка дорожніх карт, сканування джерел, «аналіз глобальних тенденцій», «PEST Аналіз», «Зворотні сценарії» тощо. Констатовано, що форсайт можна назвати технологією конструктивного ставлення до майбутнього, що передбачає розробку системи приватних прогнозів у найважливіших галузях науково-технічного прогресу та комплексний прогноз науково-технічного розвитку. У статті наведено приклади університетських форсайт-досліджень та їх роль у формуванні сучасного фахівця з навичками прогнозування. Увага дослідження фокусується на прогностичному дослідженні, яке проводилося на факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна під назвою «Стратегії розвитку освіти на факультеті іноземних мов». Дослідження проводилося за методом Дельфі за допомогою  цифрового опитувальника, створеного у гуглформі та включало два етапи. Перший етап ставив за мету виявити загальну спрямованості розвитку освітнього процесу, а другий етап був спрямований на конкретизацію стратегій навчання, які в майбутньому можуть бути використані на факультеті іно- земних мов. В опитуванні приймало участь 105 осіб, які працюють чи навчаються в університеті. Установлено, що пріоритетними напрямки розвитку освітнього процесу на факультеті іноземних мов можуть стати: впровадження новітніх цифрових технологій в навчальний процес; підвищення ефективності викладання та розподіл часу між учасниками освітнього процесу (трансформація ролі викладача); комунікативний аспект через покращення методів викладання на факультеті іноземних мов, а саме: залучення носіїв іноземної мови під час навчання та практики, проведення більшої кількості заходів іноземною мовою, зміна критеріїв оцінювання успішності студентів за іноземними зразками.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2020-03-02
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Наливайко, О. (2020). Форсайт-дослідження в закладах вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(46), 67-74. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2020-46-09