Періодизація розвитку вищої освіти (1991-2019 рр.)

Ключові слова: періодизація, розвиток вищої освіти, періоди, трансформація вищої освіти

Анотація

Вища освіти є основою інтелектуального та матеріального благополуччя держави. Упродовж 1991-2019 рр. здійснено чимало досліджень зазначеної проблеми і загальнотеоретичного характеру, і емпіричного. Генеза вищої освіти України з 1991 до 2019 р. пройшла кілька важливих етапів. Найважливішими ознаками її трансформацій є набуття рис національної самоідентичності, модернізації змістового наповнення, прагнення до інтеграції в європейську та світову освітні системи при максимальному збереженні своєї самобутності. Аналіз і узагальнення історико-педагогічних джерел дали підстави визначити найголовніші етапи й тенденції розвитку вищої освіти в Україні.    В основу визначення періодів покладено суспільно-політичні трансформації, соціально-економічні чинники та педагогічні концепти, і, як результат, було виділено такі періоди: І період (1991-2000 рр.) – становлення системи вищої освіти в Україні; ІІ період (2000-2005 рр.) – розвиток у контексті ступневості й неперервності вищої освіти; ІІІ період (2005-2014 рр.) – розвиток у контексті реалій Болонської декларації; IV період (2014-2019 рр.) – трансформація вищої освіти. Матеріали здійсненого дослідження дозволяють нам охарактеризувати виділені періоди. Важливо, що Україна інтегрується в європейське співтовариство. Правове регулювання процесів модернізації освітньої сфери набуває політичного значення, а також стає вагомим інструментом розвитку вітчизняної освіти для її успішного функціонування. За часи незалежності України система вищої освіти зазнала значних трансформацій. Сформовано нормативно-правову базу вищої освіти України, на основі вітчизняних напрацювань та європейського досвіду визначено освітні тенденції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2020-03-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Ткаченко, У. (2020). Періодизація розвитку вищої освіти (1991-2019 рр.). Наукові записки кафедри педагогіки, 1(46), 53-60. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2020-46-07