Формування та корекція особистісної, соціальної, професійної і моральної сфер студентів

  • Г. Ф. Понамарьова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-8585-9740
Ключові слова: заклад вищої освіти, студентська молодь, ціннісні орієнтації, корекція

Анотація

На основі вивчення й узагальнення наукових доробків вітчизняних та закордонних учених теоретично визначено та обґрунтовано сутність формування і корекції ціннісних орієнтацій студентів. У статті аналізується проблема формування позитивних ціннісних орієнтацій у студентів закладів вищої освіти. Виокремлено специфічні особливості молоді студентського віку, що зумовлюють змістовні наповнення освітньої та виховної роботи з даною категорією. Обґрунтовано сутніcть та процес посилення позитивних та корекції негативних впливів на молодих людей у сучасному інформаційному суспільстві відповідно до таких основних змістових домінант як громадянин-патріот, професіонал-інтелігент, духовна високоморальна людина. Виокремлено дієві форми і методи освітньої та виховної роботи щодо корекції негативних ціннісних орієнтацій студентів в освітньо-виховному середовищі закладу вищої освіти, що за результатами дослідження, є найбільш ефективним у формуванні особистісної, соціальної, професійної і моральної сфер студентів, зокрема педагогічних закладів вищої освіти. На основі результатів теоретичного аналізу наукових праць та проведеного емпіричного дослідження з’ясовано пріоритетність та рейтингові перестановки у ціннісних орієнтаціях сучасних студентів під впливом цілеспрямованої педагогічної роботи, в тому числі тих, які обирають педагогічну професію. Зокрема, з’ясовано домінанті цінності сучасних студентів, здійснено їх класифікацію за спрямованістю ( позитивні і негативні). Охарактеризовано вплив освітнього середовища на спільноту студентів, яка має характерні й унікальні особливості. Узагальнено наукові напрацювання та досвід педагогічної роботи з окремими категоріями студентів, що потребують особливої уваги, мають певні особливі освітні потреби, відхилення у поведінці тощо в умовах закладу вищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2020-03-02
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Понамарьова, Г. (2020). Формування та корекція особистісної, соціальної, професійної і моральної сфер студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(46), 29-36. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2020-46-04