Формування професійної культури вчителя у контексті вимог педагогіки успіху

  • М. В. Андрєєв Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0001-5641-8519
  • В. М. Маркова Інженерно-педагогічна академія https://orcid.org/0000-0003-1594-0364
Ключові слова: професійна культура, педагогічний успіх, вчитель, учень, батьки, педагогічне спілкування, виховання, компетентність, педагогічна майстерність, особа, психологія, поведінка, діяльність

Анотація

 У статті розглядається проблема формування професійної культури вчителя, здатного здійснювати навчально-виховний процес у закладі загальної середньої освіти на високому якісному рівні в контексті реалізації принципів педагогіки успіху. Авторами з’ясовано сутність поняття «педагогічна культура» та обґрунтовано її вплив на успішність професійної діяльності вчителя. На основі узагальнення наукових напрацювань класичної педагогіки та сучасних учених розглядаються критерії і показники професіоналізму успішного педагога, оцінювання його професійної компетентності, як умови становлення і розвитку педагога-майстра, як складової змісту педагогічної культури. Спираючись на наукові узагальнення та результаті емпіричних досліджень, виокремлено суттєві ознаки особистісно-орієнтованої педагогічної культури, показано вплив окремих компонентів індивідуальної педагогічної культури на професійну підготовку вчителя, названі складові рівня педагогічної культури вчителя, схарактеризовано педагогічне спілкування як система взаємодії вчителя і учнів у структурі професійної культури. У ході анкетування й опитування експертів та вчителів закладів загальної середньої освіти було встановлено суттєвий зв’язок між рівнем культури педагога й успішністю його професійної діяльності за визначеними критеріями з використанням таблиці сполучення і коефіцієнта коре ляції Пірсона.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2020-03-02
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Андрєєв, М., & Маркова, В. (2020). Формування професійної культури вчителя у контексті вимог педагогіки успіху. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(46), 7-12. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2020-46-01