Методи навчання розрахункових умінь студентів машинобудівного коледжу

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, розрахункові уміння, професійні компетенції, технологія машинобудування, студенти

Анотація

В статті обґрунтовані ефективність та переваги інтерактивних методів навчання у порівнянні  з традиційними в освітньому процесі підготовки молодших спеціалістів для формування розрахункових умінь як важливих компетенцій фахівця середньої ланки машинобудівного виробництва. Проаналізовано структуру практичної діяльності фахівця машинобудівної галузі. Встановлено, що вона потребує від нього творчих та системних умінь, які можуть бути сформовані лише за умови максимального наближення навчальної діяльності студента до реальних кваліфікаційних вимог майбут-ньої професії на основі системи сучасних методів навчання. Виявлено суттєві зміни у функціонуванні машинобудівних підприємств України, що пов’язані з використанням нових технологій, матеріалів, обладнання, освоєнням нових виробничих відносин, а відповідно, наявність принципово нових компетенцій випускників коледжів. Встановлено, що сучасному виробництву потрібні фахівці, які можуть швидко реагувати на зміни, приймати оптимальні рішення з використанням інформаційних ресурсів, здійснювати точне, правильне та наочне математичне моделювання, формулювати завдання для програмування технологічних процесів за допомогою математичних описів та розрахунків. На основі аналізу методів навчання та опитування викладачів отримане свідчення, що для формування розрахункових умінь студентів доцільно використовувати активні, інтерактивні методи, а також самостійну роботу студентів, що полягає у систематичних індивідуальних консультаціях студентів за визначеною програмою та методичне забезпечення самостійної навчальної діяльності. Сформовано підходи для встановлення критеріїв, необхідних для оптимального вибору методів навчання. Виявлено важливість внутрішньої мотивації викладачів підвищувати рівень професійної кваліфікації для формування готовності працювати з новими освітніми технологіями і методами навчання. Визначено подальші напрямки формування розрахункових умінь студентів машинобудівного профілю на рівні компетенцій, що полягають у зміні змісту підвищення кваліфікації викладачів спеціальних дисциплін та наближення змісту навчальних занять до професійної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Селезень, М. (2019). Методи навчання розрахункових умінь студентів машинобудівного коледжу. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(45), 65-70. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2019-45-08