Особливості використання цифрових засобів навчання При викладанні майбутнім учителям інформатики дисципліни «мови програмування»

  • С. Б. Нікольський Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради http://orcid.org/0000-0002-3279-6459
  • С. В. Сирчина Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» http://orcid.org/0000-0002-5825-560X
Ключові слова: інформатика, цифрове навчання, цифрові засоби навчання, студент, освіта, програмне забезпечення, цифрове середовище, програмування, викладання, вчитель

Анотація

У статті висвітлено особливості використання цифрових засобів навчання при викладанні дис-ципліни «Мови програмування». Авторами було проаналізовано досвід застосування середовища командного рядку під час викладання програмування в закладі вищої освіти. Увагу акцентовано на аналізі можливостей використання студентами командного рядку операційної системи (ОС) у про-цесі створення ними навчальних програм з графічним інтерфейсом та звичайних програм в освітньо-му середовищі закладу вищої освіти. Зауважується, що у процесі викладання програмування за допомогою командного рядку ОС перед здобувачами освіти ставиться комплексне завдання. У процесі його вирішення студенти са-мостійно здійснюють пошук потрібних вихідних даних та формують основу дій щодо створення та налагодження програми, передбачають результати виконання програми, обирають стратегію за-стосування звичайних дидактичних програмних засобів підтримки програмування з сучасними та новітніми інформаційними технологіями, виконують завдання та аналізують якість його виконання й відповідність очікуваним результатам. Констатовано, що студенти виконують завдання під час про-ектування програми, яка вбудовується в HTML-сторінку за допомогою спеціального тегу. Код програ-ми з графічними примітивами завантажується та виконується при використанні цифрових засобів навчання. Авторами статті охарактеризовані етапи створення навчальних програм за допомогою ресурсів і засобів Java Development Kit (JDK) та ОС, висвітлені особливості реалізації і доцільність використан-ня аплетів під час програмування графіки в освітньому процесі на прикладі створення вихідного тексту програми з графічними примітивами. Наукова розвідка містить рекомендації щодо використання командного рядку для розробки простих навчальних програм з графічним інтерфейсом. У статті окреслено переваги цифрових за-собів навчання при викладанні програмування, а саме командного рядку ОС та звичайних дидактич-них програмних засобів. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Нікольський, С., & Сирчина, С. (2019). Особливості використання цифрових засобів навчання При викладанні майбутнім учителям інформатики дисципліни «мови програмування». Наукові записки кафедри педагогіки, 1(45), 21-28. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2019-45-03