Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності педагога

  • Л. В. Штефан
Ключові слова: комунікативна компетентність, когерентність, модель, нейролінгвістичне програмування, педагог, салютогенез

Анотація

У статті проведено аналіз комунікативної компетентності з позиції її впливу на збереження здоров’я педагога. Методологічним підґрунтям цієї роботи було обрано концептуальні основи салютогенеза. В якості ефективних сучасних підходів щодо удосконалення комунікативної компетентності педагога запропоновано застосування нейролінгвістичного програмування. Розроблено модель комунікативної компетентності педагога на засадах когерентності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ашиток Н. Комунікативна компетентність педагога: структура, етапи формування. Молодь і ринок. № 6 (125). 2015. С. 10–13.

Баксанский О. Е., Кучер Е. Н. Нейролингвистическое программирование как практическая область когнитивных наук. Вопросы философии. 2005. № 1. С. 82–100.

Герасимчук І. До питання про впровадження нейро-лінгвістичного програмування у процес навчання іноземній мові у вищих військових навчальних закладах. Вісник Львів. ун-ту. Cерія: педагогічна. 2003. Вип. 17. С. 39–44.

Гриндер М., Лойд Л. НЛП в педагогике: [исправление школьного конвейера]. Москва: Ин-т общегуманит. исслед., 2001. – 307 с.

Захарова Т. В., Басалаева Н. В., Казакова Т. В., Игнатьева Н. К., Киргизова Е. В., Бахор Т. А. Коммуникативная компетентность: понятие, характеристики. Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4.; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20413 (дата обращения: 12.12.2018).

Іонова О.М. Салютогенетичний підхід до професійної підготовки майбутніх педагогів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2015. № 2. С. 34–42.

Лук’янченко М. Здоров’я людини через призму моделі салютогенезу: теорія та практика. Молодь і ринок. №12 (71). 2010. С. 49–52.

Любчак Л. В. Формування комунікативної компетентності майбутнього педагога у процесі вивчення курсу «Основи педагогічної майстерності». Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. Полтава, 2011. С.159–165.

Мегем Є.І. Перспективи використання нейро-лінгвістичного програмування у підготовці студентів до проектно-технологічної діяльності. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки. 2012. Вип.21. С.58–63.

Михайличенко В. Е. Роль нейролингвистического программирования в развитии личности: учеб. пособие. Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. 460 с.

Муравьева О. И. Психология коммуникативной компетентности. Томск : Изд-воТом. ун-та, 2012. 160с.

Нагорнов Ю. С., Нагорнова А. Ю., Погребная О. С., Прилепских О. С., Корнеева С. А., Кирюхина Д. В. Применение НЛП в преподавании спецкурса «Основы нанотехнологий». Современные проблемы науки и образования. 2013. № 3.; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8829 (дата обращения: 13.12.2018).

Путилина Е. А., Ускова Е. О. Применение теории нейролингвистического программирования в обучении иностранным языкам. Lingua mobilis. №2 (48). 2014. С. 124–130.

Тарнапольський О. Б. Питання впровадження нейро-лінгвістичного програмування у викладання іноземних мов в Україні. Педагогіка і психологія. 2001. № 1. С. 43–49.

Antonovsky A. The salutodenic model as a theory to guide health promotion. Health promotion international. 1996. Vol.11. P.11–18.

Опубліковано
2019-05-16
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Штефан, Л. (2019). Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності педагога. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 323-333. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12736