Обґрунтування дидактичних умов формування інформаційно-цифрової компетентності студентів медичного коледжу

  • Н. В. Юхно
Ключові слова: студент, медичний коледж, дидактичні умови, формування, інформаційно-цифрова компетентність

Анотація

У статті автором визначено суть понять «компетентність» та «інформаційно-цифрова компетентність». Визначено та обґрунтовано дидактичні умови формування інформаційно-цифрової компетентності студентів медичного коледжу: актуалізація мотиваційно-ціннісної підготовки студентів медичних коледжів; організація взаємодії студентів і викладачів медичних коледжів у мережі Інтернет через створення інформаційно-цифрового навчального середовища на основі індивідуального супроводу студента; створення індивідуальних освітніх маршрутів студентів при проходженні навчальної та виробничої практик.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Волосовець О. П. Питання якості освіти у контексті впровадження засад Болонської декларації у вищій медичній школі. Медична освіта. К., 2005. №2. С. 12-16.

Жерновникова О.А. Дидактичні умови стимулювання самостійної навчальної діяльності студентів медичних коледжів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09. Х., 2009. 219 с.

Лобач Н. В. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів в освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Полтава, 2016. 234 с.

Романовський О., Гриньова В., Жерновникова О., Штефан Л., Фазан В.. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики: констатувальний етап. Інформаційні технології і засоби навчання, 2018, Том 65, №3. С. 184-200.URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2412.

Шарлович З. П. Формування професійно-педагогічної компетентності медичних сестер сімейної медицини в процесі фахової підготовки : дис. ... канд.

пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2015. 255 с.

Опубліковано
2019-05-16
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Юхно, Н. (2019). Обґрунтування дидактичних умов формування інформаційно-цифрової компетентності студентів медичного коледжу. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 315-322. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12734