Критерії оцінювання якості особистісно орієнтованого заняття

  • Ю. Д. Шаповал
Ключові слова: критерії, особистісно орієнтоване заняття, аналіз, особистість, педагогічні умови

Анотація

Стаття присвячена питанням визначення критеріїв оцінки якості особистісно орієнтованого заняття. Проаналізовано основні наукові підходи до виявлення якісних показників ефективності освітнього процесу на традиційному й особистісно орієнтованому уроках. Схарактеризовано результати теоретико-експериментальних пошуків вітчизняних і зарубіжних  учених щодо розкриття сутності окремих критеріїв. Подано авторську позицію про доцільність застосування окремих критеріїв при оцінці особистісно орієнтованого заняття. Визначено перспективні напрямки дослідження з проблеми, що розглядається.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алферов Ю., Курдюмова И., Писарева Л. Как оценить урок? Сельская школа. 1999. №5. С. 43–44.

Бондаревская Е. В. Учителю о личностно ориентированном образовании. Ростов н /Дону : Учитель, 1998. 24 с.

Князева Е. Н. План психологического анализа сформированности у учителя умений учебного сотрудничества. Экресс-опыт. 2000. № 1. С. 60–61.

Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Анализ современного урока. Ростов н/ Дону : Учитель, 2003. 224 с.

Островерхова Н. Концепції аналізу уроку як педагогічної системи. Управління школою. 2011. № 25–27 (325–327). С. 8–14.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII : Верховна Рада України : [офіційний веб портал]. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19, вільний. (дата звернення : 15.11.2018).

Федорець Н., Глєбова Л. Сучасний урок: проектування, реалізація, аналіз. Управління школою. 2010. № 16-18 (280-282). С. 21–31.

Опубліковано
2019-05-16
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Шаповал, Ю. (2019). Критерії оцінювання якості особистісно орієнтованого заняття. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 299-306. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12732