Реалізація технології формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у ЗВО КНР

  • Лю Чан
Ключові слова: майбутній учитель, КНР, музичне мистецтво, формування, професійно-педагогічна культура, технологія, етапи, реалізація

Анотація

У статті автором розроблено технологію формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Запропоновані такі етапи реалізації технології: мотиваційно-цільовий, змістовний, організаційно-творчий, результативно-критеріальний. Розроблену технологію формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва було апробовано на заняттях зі студентами експериментальної групи за авторським курсом «Професійно-педагогічна культура вчителя музичного мистецтва»

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Жерновникова О. А., Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. Педагогічний альманах. Херсон: ХАНО, 2017. Вип. 36. С. 208-212.

Лю Чан. Технологія формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти в КНР. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти: матер. І Міжнар. наук. читань. Рівне, 2018. С. 37-42.

Наседкина А. В. Интегративный подход к формированию профессионально-педагогической культуры будущих педагогов-музыкантов: дис… канд. пед. наук: 13.00.08. Самара, 2008. 237 с.

黄辉. 中等职业教育的昨天、今天和明天. 中国发展观察. 2006 (8). 9- 11 页. (Хуан Хой. Становлення середньої професійної освіти. Спостереження за розвитком Китаю. 2006. № 8. С. 9-11).

Zhernovnykova О. А., Nalyvaiko О. О., Chornous N. A. Intelectual competence: essence, components, levels of formation. Педагогіка та психологія. Х. : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33-42. URL: http://repo.knmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/19254.

Опубліковано
2019-04-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Чан, Л. (2019). Реалізація технології формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у ЗВО КНР. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 181-190. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12502