Інноваційні методи навчання в сучасних закладах вищої освіти: переваги і недоліки

  • М. В. Золочевська
  • В. Дружиніна
Ключові слова: інновації, навчання, інноваційні методи, вищий навчальний заклад

Анотація

У статті визначено структури інноваційного взаємодії вищих навчальних закладів та підприємств: договірні відносини; альянси; консорціуми; інкубаторні програми; студентська практика; ендаументи провідних університетів. Обґрунтовано, що для залучення уваги студентів до матеріалу необхідно застосування інноваційних методів (метод проектів, методи «змішаного навчання», «жива бібліотека», візуалізація), що дають позитивні результати як у навчанні студентів (адаптація до реальної професійної життя, самоорганізація, самоменеджмент, критичне мислення, адаптація до командної роботи), так і в роботі викладача (викладач-тренер, основними компетенціями якого є нововведення, мотіваторство, пунктуальність, гнучкість, системність, до еатівность, викладацьку майстерність, ерудиція, раціональність і т.д.)

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кремень В. Г. Філософсько-освітня діяльність : інноваційні аспекти. Становлення і розвиток науково педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць / за ред. В. Кременя та Т. Левовицького. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. С. 10–26.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике : обучение на основе исследования : монографія. Рига : Эксперимент, 1995. 176 с.

Підласий А. І. Педагогічні інновації. Рідна школа. 1998. № 12. С. 3.

Поляков С. Д. Педагогическая инноватика : от идеи до практики. Москва : Педагогический поиск, 2007. 167 с.

Хуторской А. В. Педагогическая инноватика : методология, теория, практика : научное издание. Москва : Издво УНЦ ДО, 2005. 222 c.

Schumpeter J.A. Theory of economic development. Routledge. 2017.

Ахметвалеева Э.М. ,Г.С. Муллагаянова. Инновации в сфере образования. Санкт-Петербургский образовательный вестник. 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/innovatsii-v-sfere-obrazovaniya-1 (06.10.2018).

Shavinina, L. (Ed.). The Routledge International Handbook of Innovation Education. London : Routledge, 2013.

Опубліковано
2019-04-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Золочевська, М., & Дружиніна, В. (2019). Інноваційні методи навчання в сучасних закладах вищої освіти: переваги і недоліки. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 119-131. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12497